bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
Data Redaktor Zmiana
05.02.2010 15:35:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyniku postępowania za zadanie pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami"
05.02.2010 15:34:18 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadnie pn "Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu"
05.02.2010 15:32:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadnia pn Opracowanie decyzji owarunkach zbudoy raz decyzji o lokalizacji inwestycj celu publicznego wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu" do artykułu Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadnie pn "Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu"
05.02.2010 15:31:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadnie pn "Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu"
28.01.2010 15:03:05 Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewid. nr 16 w obrębie Pasikonie, w gminie Kampinos
28.01.2010 15:00:22 Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi od miejscowości Paprotnia do drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice ETAP I odcinek 800 mb, odwodnienie do rowów szczelnych oraz przez osadniki do kanalizacji deszczowej mieszczącej się na terenie zakładu produkcyjnego kostki brukowej w m. Stare Gnatowice
28.01.2010 14:57:22 Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi od miejscowości Paprotnia do drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice ETAP I odcinek 800 mb, odwodnienie do rowów szczelnych oraz przez osadniki do kanalizacji deszczowej mieszczącej się na terenie zakładu produkcyjnego kostki brukowej w m. Stare Gnatowice
20.01.2010 15:30:26 Dodany nowy artykuł
20.01.2010 14:57:09 Edytowano artykuł 2009
20.01.2010 14:36:18 Edytowano artykuł 2009
20.01.2010 14:20:20 Edytowano artykuł 2009
20.01.2010 14:18:10 Edytowano artykuł 2009
20.01.2010 14:13:08 Edytowano artykuł 2009
20.01.2010 14:10:41 Edytowano artykuł 2009
20.01.2010 13:59:29 Edytowano artykuł 2009
20.01.2010 13:53:23 Edytowano artykuł 2009
20.01.2010 13:52:37 Edytowano artykuł 2009
20.01.2010 13:42:22 Edytowano artykuł 2009
20.01.2010 13:27:46 Edytowano artykuł 2009
20.01.2010 13:24:29 Edytowano artykuł 2009
20.01.2010 13:20:44 Edytowano artykuł 2009
15.01.2010 09:44:56 Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu; poza miejscem sprzedaży; podczas organizowanych przyjęć
13.01.2010 23:13:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 uro na zadanie pn.: Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Kampinos w roku 2010.
13.01.2010 14:04:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 uro na zadanie pn.: Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Kampinos w roku 2010.
06.01.2010 13:55:15 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w pasie drogi powiatowej nr 4132W
06.01.2010 13:28:53 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w pasie drogi powiatowej nr 4132W
06.01.2010 13:15:58 Dodany nowy artykuł Elektroniczne dzienniki rządowe
05.01.2010 15:11:32 Dodany załącznik REGULAMIN do artykułu Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska, gm. Kampinos
05.01.2010 15:11:19 Dodany załącznik REGULAMIN do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy, gm. Kampinos
31.12.2009 11:10:41 Edytowano artykuł 2009
31.12.2009 11:02:39 Edytowano artykuł 2009
31.12.2009 10:03:48 Edytowano artykuł 2009
31.12.2009 10:03:15 Edytowano artykuł 2009
31.12.2009 10:02:32 Edytowano artykuł 2009
31.12.2009 10:00:45 Edytowano artykuł 2009
31.12.2009 09:59:33 Edytowano artykuł 2009
31.12.2009 09:44:27 Edytowano artykuł 2009
31.12.2009 09:32:35 Edytowano artykuł 2009
31.12.2009 09:30:02 Edytowano artykuł 2009
30.12.2009 13:04:56 Dodany załącznik INFORMACJAo wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego do artykułu INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
30.12.2009 13:03:29 Dodany nowy artykuł INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
28.12.2009 14:58:50 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska, gm. Kampinos
28.12.2009 14:55:50 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy, gm. Kampinos
22.12.2009 15:07:57 Edytowano artykuł 2009
22.12.2009 15:03:28 Edytowano artykuł 2009
22.12.2009 15:02:51 Edytowano artykuł 2009
22.12.2009 14:58:24 Edytowano artykuł 2009
22.12.2009 14:53:14 Edytowano artykuł 2009
22.12.2009 14:49:59 Edytowano artykuł 2009
22.12.2009 14:44:17 Edytowano artykuł 2009