bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
Data Redaktor Zmiana
17.02.2023 07:53:04 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
17.02.2023 07:50:08 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny
17.02.2023 07:50:05 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny
16.02.2023 13:09:18 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko robotnika gospodarczego ds. obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
16.02.2023 13:08:51 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko robotnika gospodarczego ds. obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
16.02.2023 09:49:23 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
16.02.2023 07:32:33 Martyna Kupska Edytowano artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2023 roku
16.02.2023 07:31:15 Martyna Kupska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2023 roku
16.02.2023 07:30:59 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2023 roku
15.02.2023 13:24:31 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Postępowaniu nr OSP.271.1.2023 - Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zawady
15.02.2023 13:22:32 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Postępowaniu nr OSP.271.1.2023 - Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zawady
13.02.2023 09:35:42 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
10.02.2023 13:09:48 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
10.02.2023 10:15:40 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
10.02.2023 10:10:56 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
10.02.2023 10:09:16 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
10.02.2023 08:38:10 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
10.02.2023 08:37:59 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
10.02.2023 07:15:14 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
09.02.2023 12:01:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan zamówień publicznych - aktualizacja z dnia 09.02.2023 r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2023 r.
09.02.2023 09:44:07 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
09.02.2023 09:43:57 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
09.02.2023 09:18:23 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
09.02.2023 09:17:15 Martyna Kupska Usunięty załącznik Treść obwieszczenia z artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
09.02.2023 09:16:29 Martyna Kupska Edytowano artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
09.02.2023 09:13:26 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
09.02.2023 09:12:26 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
07.02.2023 10:45:59 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Nadleśnictwo Chojnów informuje, że zainteresowane jest zakupem lasów i gruntów przeznaczonych pod zalesienie.
07.02.2023 10:45:38 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Nadleśnictwo Chojnów informuje, że zainteresowane jest zakupem lasów i gruntów przeznaczonych pod zalesienie.
07.02.2023 07:17:47 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
07.02.2023 07:11:41 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
02.02.2023 09:51:33 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
02.02.2023 09:49:43 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
02.02.2023 09:35:19 Agnieszka Kowalska Usunięty załącznik Zarządzenie nr 0050.11.2023 z dnia 31.01.2023 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy
02.02.2023 09:34:03 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.11.2023 z dnia 31.01.2023 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy
31.01.2023 10:27:46 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zespół Rekreacyjno-Sportowy
31.01.2023 10:24:53 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
31.01.2023 09:41:33 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
31.01.2023 09:25:50 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
31.01.2023 09:22:17 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
31.01.2023 09:19:40 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
30.01.2023 09:53:49 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
30.01.2023 09:45:27 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2023 r. ws. ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres od 3 lat położonej we wsi Prusy i Wola Pasikońska
27.01.2023 12:25:51 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 27 stycznia 2023 r. ws. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew 93, obręb Łazy, gmina Kampinos
27.01.2023 12:05:02 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 27 stycznia 2023 r. ws. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew 93, obręb Łazy, gmina Kampinos
27.01.2023 12:03:34 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 27 stycznia 2023 r. ws. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew 93, obręb Łazy, gmina Kampinos
25.01.2023 14:00:59 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25.01.2023 r. ws. budowy elektrowni lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanej w miejscowości Szczytno
25.01.2023 13:58:23 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25.01.2023 r. ws. budowy elektrowni lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanej w miejscowości Szczytno
25.01.2023 13:55:02 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25.01.2023 r. ws. budowy elektrowni lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanej w miejscowości Szczytno
19.01.2023 12:56:57 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023