bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
Data Redaktor Zmiana
15.01.2020 14:25:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
15.01.2020 14:13:46 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
15.01.2020 12:48:33 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos gmina Kampinos
15.01.2020 12:05:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan postępowań zamówień publicznych na 2020r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2020r.
15.01.2020 12:04:59 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2020r.
15.01.2020 12:04:27 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2020r.
15.01.2020 12:02:20 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
10.01.2020 13:00:39 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
10.01.2020 12:57:41 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
10.01.2020 12:57:11 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
10.01.2020 12:55:59 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
10.01.2020 12:51:58 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
10.01.2020 12:07:42 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
10.01.2020 10:44:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr ZSP.271.3.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2020"
09.01.2020 13:18:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiar w wersji edytowalnej do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
09.01.2020 13:15:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 09.01.2020 do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
09.01.2020 10:50:15 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
08.01.2020 12:46:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytanie z dnia 08.01.2020r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
08.01.2020 08:04:49 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos
07.01.2020 13:53:36 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
07.01.2020 13:53:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ - modyfikacja za dnia 07.01.2020 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
07.01.2020 13:52:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
07.01.2020 12:38:53 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
07.01.2020 11:36:55 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
02.01.2020 13:10:13 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Uchwały 2020
02.01.2020 11:44:16 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
02.01.2020 11:15:58 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł 2020
31.12.2019 10:46:45 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
31.12.2019 08:37:15 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
30.12.2019 11:28:00 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
30.12.2019 11:08:24 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Informacja o wyniku przetargu z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
30.12.2019 09:38:11 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku przetargu do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
27.12.2019 13:20:14 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. planowania przestrzennego (umowa o pracę na zastępstwo)
27.12.2019 13:08:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
27.12.2019 08:33:58 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie nr 26/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
27.12.2019 08:33:39 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie nr 26/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
27.12.2019 08:29:42 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr Wa.446.5019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok; opinii o możliwości sfinansowania deficytu.
27.12.2019 08:29:26 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Wa.446.5019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok; opinii o możliwości sfinansowania deficytu.
27.12.2019 08:26:36 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr Wa.445.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2020-2025
27.12.2019 08:26:11 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Wa.445.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2020-2025
24.12.2019 08:25:26 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
24.12.2019 08:23:15 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
24.12.2019 08:20:33 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
24.12.2019 08:14:40 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
24.12.2019 08:05:02 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
24.12.2019 07:58:38 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
23.12.2019 16:11:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:59:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 12 - STWiORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:57:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiary do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:55:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja badań podłoża gruntowego do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"