bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
Data Redaktor Zmiana
01.07.2011 12:46:49 Usunięty załącznik Treść z artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy zastępczej studni głębinowej nr 1a w Kampinosie
01.07.2011 12:40:00 Dodany załącznik Treść do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy zastępczej studni głębinowej nr 1a w Kampinosie
01.07.2011 12:36:47 Dodany załącznik Treść do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy zastępczej studni głębinowej nr 1a w Kampinosie
01.07.2011 12:32:45 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy zastępczej studni głębinowej nr 1a w Kampinosie
30.06.2011 13:41:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy korcie tenisowym
30.06.2011 13:40:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy korcie tenisowym
30.06.2011 13:39:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - przebudowa nawierzchni placu przy budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
30.06.2011 13:38:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Prace remontowe posadzki wejścia do budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
30.06.2011 13:37:14 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Przedmiar z artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - przebudowa nawierzchni placu przy budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
30.06.2011 13:36:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - przebudowa nawierzchni placu przy budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
30.06.2011 13:35:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - przebudowa nawierzchni placu przy budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
30.06.2011 13:34:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy OSP Szczytno
30.06.2011 13:34:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy OSP Szczytno
30.06.2011 13:32:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Prace remontowe posadzki wejścia do budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
30.06.2011 13:31:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Remont pomieszczeń świetlicy OSP Szczytno
30.06.2011 13:30:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Remont pomieszczeń świetlicy OSP Szczytno
30.06.2011 13:27:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Doposażenie ogródka Jordanowskiego w miejscowości Stare Gnatowice
30.06.2011 13:27:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Strona tytułowa przedmiaru do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Doposażenie ogródka Jordanowskiego w miejscowości Stare Gnatowice
30.06.2011 13:26:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Doposażenie ogródka Jordanowskiego w miejscowości Stare Gnatowice
30.06.2011 13:24:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Budowa ogródka Jordanowskiego w miejscowości Szczytno
30.06.2011 13:23:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Strona tytułowa przedmiaru do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Budowa ogródka Jordanowskiego w miejscowości Szczytno
30.06.2011 13:23:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Budowa ogródka Jordanowskiego w miejscowości Szczytno
30.06.2011 13:22:15 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Budowa ogródka Jordanowskiego w miejscowości Łazy
30.06.2011 13:20:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Budowa ogródka Jordanowskiego w miejscowości Łazy
30.06.2011 13:19:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Strona tytułowa przedmiaru do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Budowa ogródka Jordanowskiego w miejscowości Łazy
30.06.2011 13:17:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 Przedmiar - Budowa ogródka Jordanowskiego w miejscowości Łazy
30.06.2011 13:15:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
30.06.2011 13:13:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
30.06.2011 13:11:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
30.06.2011 13:07:57 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.3.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
30.06.2011 13:07:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
30.06.2011 12:47:18 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
30.06.2011 12:46:14 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
30.06.2011 12:43:48 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
16.06.2011 13:57:10 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/3/2011 zawiadomienie o wyniku postepowania na zadanie pn.: "Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
16.06.2011 13:56:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 341/3/2011 zawiadomienie o wyniku postepowania na zadanie pn.: "Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
16.06.2011 13:55:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/3/2011 zawiadomienie o wyniku postepowania na zadanie pn.: "Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
16.06.2011 13:52:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 341/3/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:"Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
16.06.2011 12:11:37 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik z artykułu Sprawa nr 341/3/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:"Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
16.06.2011 12:10:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik do artykułu Sprawa nr 341/3/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:"Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
16.06.2011 11:40:16 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zawiadomienie z artykułu SPRAWA NR 341/5/2010 pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” -zadomienie o wyniku postępowania
16.06.2011 11:39:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu SPRAWA NR 341/5/2010 pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” -zadomienie o wyniku postępowania
15.06.2011 13:57:46 Dodany załącznik Treść Regulaminu do artykułu Regulamin konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
15.06.2011 13:57:15 Dodany nowy artykuł Regulamin konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
15.06.2011 13:55:10 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza konkurs ofert na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
15.06.2011 13:54:45 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza konkurs ofert na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
02.06.2011 14:23:47 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr VIII/36/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31.05.2011 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików
02.06.2011 14:23:28 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr VIII/36/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31.05.2011 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików
02.06.2011 12:41:43 Dodany załącznik Treść do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - dot. budowy zastępczej studni głębionowej w Kampinosie
02.06.2011 12:41:02 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - dot. budowy zastępczej studni głębionowej w Kampinosie