bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
Data Redaktor Zmiana
23.12.2015 11:38:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
23.12.2015 11:36:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:31:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:31:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 8e do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:31:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 8b do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:30:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 8a do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:29:32 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zmodyfikowana Specyfikacja istotnych Warunków Zamówiwenia z dnia 22 12 2015r. z artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:27:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowana Specyfikacja istotnych Warunków Zamówiwenia z dnia 22 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:21:37 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zdodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 12 2015r. z artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:21:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zdodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:15:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:13:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 2 do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:13:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
21.12.2015 14:29:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.42.2015.PP pn.:"Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2016"
21.12.2015 14:29:02 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Sprawa nr 271.42.2015.PP pn.:"Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2016"
21.12.2015 12:03:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.42.2015.PP pn.:"Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2016"
21.12.2015 12:02:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.42.2015.PP pn.:"Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2016"
17.12.2015 13:46:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
17.12.2015 13:46:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
17.12.2015 13:45:33 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.48.2015.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016r. na potrezby Urzędu Gminy Kampinos"
17.12.2015 13:45:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
17.12.2015 13:17:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.48.2015.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016r. na potrezby Urzędu Gminy Kampinos"
17.12.2015 13:17:10 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.48.2015.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016r. na potrezby Urzędu Gminy Kampinos"
17.12.2015 13:16:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.48.2015.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016r. na potrezby Urzędu Gminy Kampinos"
17.12.2015 13:12:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
17.12.2015 13:10:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
17.12.2015 11:41:05 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
17.12.2015 11:39:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
17.12.2015 11:34:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.12.2015.WR pn.:„Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos” "
17.12.2015 11:34:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.12.2015.WR pn.:„Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos” "
14.12.2015 15:14:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.12.2015.WR pn.:„Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos” "
14.12.2015 15:11:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.11.2015.PN pn.: Część 1 "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II" Część 2 "Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II"
14.12.2015 15:11:50 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
14.12.2015 15:08:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.11.2015.PN pn.: Część 1 "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II" Część 2 "Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II"
14.12.2015 15:07:21 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Sprawa nr 271.11.2015.PN pn.: Część 1 "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II" Część 2 "Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II"
14.12.2015 15:06:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.11.2015.PN pn.: Część 1 "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II" Część 2 "Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II"
11.12.2015 11:39:09 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
11.12.2015 11:32:17 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
11.12.2015 10:33:55 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
10.12.2015 14:29:48 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Uchwała nr Pł.345.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku z artykułu Uchwała nr Pł.346.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2015 rok.
10.12.2015 14:29:35 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Uchwała nr Pł.345.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku do artykułu Uchwała nr Pł.345.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
10.12.2015 14:29:19 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Uchwała nr Pł.346.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku z artykułu Uchwała nr Pł.345.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
10.12.2015 14:28:34 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Uchwała nr Pł.346.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku do artykułu Uchwała nr Pł.345.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
10.12.2015 14:27:27 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Uchwała nr Pł.345.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku do artykułu Uchwała nr Pł.346.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2015 rok.
10.12.2015 14:27:01 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Uchwała nr Pł.345.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
10.12.2015 14:25:09 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Uchwała nr Pł.346.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku do artykułu Uchwała nr Pł.346.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2015 rok.
10.12.2015 14:23:55 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Uchwała nr Pł.346.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2015 rok.
10.12.2015 14:19:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2015 r.
10.12.2015 13:39:40 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2015 r.
10.12.2015 13:39:16 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2015 r.