bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
Data Redaktor Zmiana
16.07.2012 11:56:19 Edytowano artykuł 2012
10.07.2012 13:43:49 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana do artykułu Sprawa nr 271.3.2012 zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz budową zatoki parkingowej"
10.07.2012 13:43:13 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2012 zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz budową zatoki parkingowej"
10.07.2012 13:42:08 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wyjaśnienia do artykułu Sprawa nr 271.3.2012 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej"
10.07.2012 13:41:45 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2012 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej"
10.07.2012 13:40:32 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.3.2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej"
10.07.2012 13:39:54 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej"
10.07.2012 11:06:35 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Pełny plik załącznika nr 11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do artykułu Sprawa nr 271.3.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz budową zatoki parkingowej"
02.07.2012 14:14:51 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie wsi Pasikonie i Komorów
02.07.2012 11:34:31 Edytowano artykuł 2012
02.07.2012 11:31:23 Edytowano artykuł 2012
02.07.2012 11:30:21 Edytowano artykuł 2012
02.07.2012 11:29:30 Edytowano artykuł 2012
02.07.2012 11:17:10 Edytowano artykuł 2012
02.07.2012 11:16:30 Edytowano artykuł 2012
02.07.2012 10:57:17 Edytowano artykuł 2012
02.07.2012 09:48:24 Edytowano artykuł 2012
02.07.2012 09:44:21 Edytowano artykuł 2012
02.07.2012 09:43:00 Edytowano artykuł 2012
02.07.2012 09:42:24 Edytowano artykuł 2012
02.07.2012 09:39:08 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka merytoryczny/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:38:56 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka organizacyjny/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:38:44 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:35:40 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik wzór oświadczenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka merytoryczny/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:35:28 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka merytoryczny/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:34:09 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik wzór oświadczenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka organizacyjny/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:33:49 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka organizacyjny/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:32:14 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik wzór oświadzczenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:30:44 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:28:03 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o naborze księgowy/a do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:27:23 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:26:27 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o naborze koordynator organizacyjny do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka organizacyjny/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:25:51 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka organizacyjny/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:24:26 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o naborze koordynator merytoryczny do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka merytoryczny/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 09:23:07 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka merytoryczny/a projektu pn.: "Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie"
02.07.2012 07:40:57 Dodany załącznik Treść Zawiadomienia do artykułu ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Prusy, ogłoszonego na dzień 28 czerwca 2012 r.
02.07.2012 07:37:35 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Prusy, ogłoszonego na dzień 28 czerwca 2012 r.
29.06.2012 14:24:14 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do artykułu Sprawa nr 271.3.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz budową zatoki parkingowej"
29.06.2012 14:23:13 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 10 Mapa Podglądowa do artykułu Sprawa nr 271.3.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz budową zatoki parkingowej"
29.06.2012 14:22:28 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK Nr 9 Kosztorys inwestorski - przedmiar robót do artykułu Sprawa nr 271.3.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz budową zatoki parkingowej"
29.06.2012 14:18:21 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.3.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz budową zatoki parkingowej"
29.06.2012 14:17:56 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz budową zatoki parkingowej"
29.06.2012 14:16:35 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.3.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej"
29.06.2012 14:15:50 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej"
25.06.2012 09:38:06 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
21.06.2012 12:26:47 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
21.06.2012 08:42:06 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.9.2012.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pn. "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
21.06.2012 08:41:13 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2012.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pn. "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
21.06.2012 08:40:19 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.9.2012.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pn. "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
19.06.2012 08:21:11 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm. Kampinos dla fragmentu wsi Komorów