bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
Data Redaktor Zmiana
09.05.2013 15:14:27 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVIII/124/12 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos do artykułu Sprawa nr 271.5.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
09.05.2013 15:08:47 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.5.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
09.05.2013 15:06:18 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
09.05.2013 15:03:36 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.5.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
09.05.2013 15:01:38 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
08.05.2013 15:19:09 Edytowano artykuł 2013
08.05.2013 15:15:13 Edytowano artykuł 2013
08.05.2013 15:13:21 Edytowano artykuł 2013
08.05.2013 15:12:48 Edytowano artykuł 2013
08.05.2013 15:10:58 Edytowano artykuł 2013
08.05.2013 15:07:01 Edytowano artykuł 2013
08.05.2013 14:34:33 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.28.2013 Wójta Gminy Kampinos do artykułu Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - Zadanie Nr 1
08.05.2013 14:33:25 Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - Zadanie Nr 1
26.04.2013 13:22:13 Edytowano artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
26.04.2013 13:18:42 Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
23.04.2013 11:29:22 Edytowano artykuł 2013
23.04.2013 11:25:29 Edytowano artykuł 2013
23.04.2013 11:24:49 Edytowano artykuł 2013
23.04.2013 11:21:59 Edytowano artykuł 2013
23.04.2013 10:51:49 Edytowano artykuł 2013
23.04.2013 10:34:25 Edytowano artykuł 2013
23.04.2013 10:31:44 Edytowano artykuł 2013
23.04.2013 10:18:26 Edytowano artykuł 2013
19.04.2013 12:47:49 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2013 r.
19.04.2013 12:47:20 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2013 r.
19.04.2013 12:43:08 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2013 r.
19.04.2013 12:39:41 Dodany nowy artykuł Protokoły z sesji w 2013 r.
19.04.2013 12:31:36 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
19.04.2013 12:31:18 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
18.04.2013 11:03:26 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
10.04.2013 14:54:00 Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie naboru przedstawicieli NGO do Komisji Konkursowych do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
10.04.2013 14:52:53 Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz załączniki (Ogłoszenie i wzory kart ocen) do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
10.04.2013 13:54:21 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
10.04.2013 13:51:27 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
10.04.2013 13:39:20 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
10.04.2013 13:37:02 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
10.04.2013 13:34:30 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
10.04.2013 13:33:59 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
10.04.2013 13:29:22 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
10.04.2013 13:28:52 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
10.04.2013 11:44:48 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie o zawarciu umowy z Wykonawcą do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo"
10.04.2013 11:44:04 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo"
09.04.2013 14:19:38 Edytowano artykuł 2013
09.04.2013 14:18:16 Edytowano artykuł 2013
09.04.2013 14:13:13 Edytowano artykuł 2013
09.04.2013 14:09:30 Edytowano artykuł 2013
09.04.2013 14:07:40 Edytowano artykuł 2013
09.04.2013 14:04:16 Edytowano artykuł 2013
09.04.2013 11:43:25 Edytowano artykuł 2013
09.04.2013 11:24:09 Edytowano artykuł 2013