bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
Data Redaktor Zmiana
29.03.2012 14:37:25 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko Księgowy projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
29.03.2012 14:36:19 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik informacja o wyniku naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko Koordynator merytoryczny projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
29.03.2012 14:35:55 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko Koordynator merytoryczny projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
29.03.2012 14:35:21 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik informacja o wyniku naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko Koordynator organizacyjny projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
29.03.2012 14:34:36 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko Koordynator organizacyjny projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
29.03.2012 10:09:55 Dodany załącznik POSTANOWIENIE Wójta Gm. Kampinos - dotyczące planowanej rozbudowy zakładu prod. kostki brukowej i el. architektury budowlanej SEMMELROCK STEIN+DESIGN do artykułu POSTANOWIENIE Wójta Gm. Kampinos - dotyczące planowanej rozbudowy zakładu prod. kostki brukowej i el. architektury budowlanej SEMMELROCK STEIN+DESIGN
29.03.2012 10:09:09 Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE Wójta Gm. Kampinos - dotyczące planowanej rozbudowy zakładu prod. kostki brukowej i el. architektury budowlanej SEMMELROCK STEIN+DESIGN
29.03.2012 09:06:09 Edytowano artykuł e-Puap
27.03.2012 14:43:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu oferty do artykułu Sprawa nr 271.5.2012.PP Zawiadomienie o odrzuceniu oferty na zadanie pn.: "„Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Kampinos oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos”
27.03.2012 14:43:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012.PP Zawiadomienie o odrzuceniu oferty na zadanie pn.: "„Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Kampinos oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos”
27.03.2012 14:41:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postepowania do artykułu Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pn.: "„Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Kampinos oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos”
27.03.2012 14:41:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pn.: "„Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Kampinos oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos”
27.03.2012 11:59:06 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
22.03.2012 21:48:16 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
22.03.2012 15:06:48 Edytowano artykuł Otwarty konkurs ofert - 2012 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
22.03.2012 15:05:16 Edytowano artykuł Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
22.03.2012 14:59:49 Dodany załącznik 4. Załączniki do Zarządzenia - Karty oceny do artykułu Otwarty konkurs ofert - 2012 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
22.03.2012 14:58:37 Dodany załącznik 3. Oświadczenie Oferenta do artykułu Otwarty konkurs ofert - 2012 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
22.03.2012 14:58:08 Dodany załącznik 2. Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom do artykułu Otwarty konkurs ofert - 2012 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
22.03.2012 14:57:26 Dodany załącznik 1. Ogłoszenie o konkursie z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom do artykułu Otwarty konkurs ofert - 2012 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
22.03.2012 14:27:57 Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs ofert - 2012 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
22.03.2012 14:22:29 Edytowano artykuł Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
22.03.2012 14:17:28 Edytowano artykuł Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
22.03.2012 14:15:32 Edytowano artykuł Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
22.03.2012 14:11:31 Dodany załącznik 4. Załączniki do Zarządzenia - Karty oceny do artykułu Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
22.03.2012 14:09:38 Dodany załącznik 3. Oświadczenie Oferenta do artykułu Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
22.03.2012 14:08:10 Dodany załącznik 2. Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży... do artykułu Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
22.03.2012 14:06:38 Dodany załącznik 1. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy do artykułu Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
22.03.2012 14:06:05 Usunięty załącznik 2. Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży... z artykułu Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
22.03.2012 14:06:00 Usunięty załącznik 1. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy z artykułu Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
22.03.2012 14:05:24 Dodany załącznik 2. Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży... do artykułu Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
22.03.2012 14:04:26 Dodany załącznik 1. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy do artykułu Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
22.03.2012 14:02:57 Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs ofert - 2012 - Sport
21.03.2012 11:30:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.6.2012.PP zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro pn.: "Odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów sciekowych w formie ciekłej z terenu Gminy Kampinos".
21.03.2012 11:27:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2012.PP zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro pn.: "Odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów sciekowych w formie ciekłej z terenu Gminy Kampinos".
20.03.2012 10:20:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zaktualizowany druk Oświadczenia, stanowiącego część oferty do artykułu Sprawa nr 271.5.2012.PP zapytanie cenowe poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Kampinos oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos".
20.03.2012 10:18:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012.PP zapytanie cenowe poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Kampinos oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos".
19.03.2012 10:36:43 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik wzór oświadczenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy/a projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
19.03.2012 10:36:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy/a projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
19.03.2012 10:35:58 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik ogłoszenie o naborze z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka merytoryczny/a projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
19.03.2012 10:35:50 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka merytoryczny/a projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
19.03.2012 10:35:24 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy/a projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
19.03.2012 10:28:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik wzór oświadczenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka organizacyjny/a projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
19.03.2012 10:28:10 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka organizacyjny/a projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
19.03.2012 10:27:34 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka organizacyjny/a projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
19.03.2012 10:23:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik wzór oświadzcenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka merytoryczny/a projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
19.03.2012 10:22:00 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka merytoryczny/a projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
19.03.2012 10:20:02 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka merytoryczny/a projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
19.03.2012 10:19:41 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator/ka merytoryczny/a projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
15.03.2012 08:22:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.5.2012.PP zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Kampinos oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Kampinos".