bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
Data Redaktor Zmiana
25.04.2012 16:17:17 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ogłoszenia z dnia 24 kwietnia 2012 r.
25.04.2012 16:11:20 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ogłoszenia z dnia 24 kwietnia 2012 r.
24.04.2012 14:33:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.1.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup koparko- ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych".
24.04.2012 14:32:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup koparko- ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych".
24.04.2012 14:30:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.1.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Zakup koparko- ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych
24.04.2012 14:29:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Zakup koparko- ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych
23.04.2012 13:49:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.7.2012.PP zaapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zakup destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w roku 2012"
23.04.2012 13:48:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2012.PP zaapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zakup destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w roku 2012"
20.04.2012 13:30:34 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
20.04.2012 11:02:23 Dodany załącznik Treść Postanowienia do artykułu POSTANOWIENIE Wójta Gm. Kampinos - dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w Gnatowicach Starych
20.04.2012 11:00:47 Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE Wójta Gm. Kampinos - dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w Gnatowicach Starych
20.04.2012 10:59:32 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania na realizację budowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w Gnatowicach Starych
20.04.2012 10:58:42 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania na realizację budowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w Gnatowicach Starych
19.04.2012 13:50:48 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
17.04.2012 15:34:53 Dodany nowy artykuł Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2012 z zakresu: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom
17.04.2012 15:33:16 Dodany nowy artykuł Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2012 z zakresu: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos
16.04.2012 10:57:55 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
16.04.2012 10:42:08 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
16.04.2012 10:21:03 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
10.04.2012 14:29:29 Edytowano artykuł 2012
10.04.2012 13:58:23 Edytowano artykuł 2012
10.04.2012 13:52:29 Edytowano artykuł 2012
10.04.2012 13:36:04 Edytowano artykuł 2012
10.04.2012 13:34:36 Edytowano artykuł 2012
10.04.2012 13:32:19 Edytowano artykuł 2012
10.04.2012 13:27:03 Edytowano artykuł 2012
10.04.2012 13:24:50 Edytowano artykuł 2012
10.04.2012 13:21:44 Edytowano artykuł 2012
10.04.2012 13:18:17 Edytowano artykuł 2012
05.04.2012 15:40:26 Dodany załącznik Treść DECYZJI do artykułu DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - orzeczenie dotyczące budowy bazy obsługowo-magazynowej dla przemysłu wydobywczego w Gnatowicach Starych przez KBP BWI POLSKA Sp. z o. o.
05.04.2012 15:39:26 Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - orzeczenie dotyczące budowy bazy obsługowo-magazynowej dla przemysłu wydobywczego w Gnatowicach Starych przez KBP BWI POLSKA Sp. z o. o.
05.04.2012 15:10:04 Dodany załącznik Treść DECYZJI do artykułu DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - orzeczenie dotyczące rozbudowy zakładu prod. kostki brukowej i elementów architektury budowlanej SEMMELROCK STEIN+DESIGN Sp. z o.o.
05.04.2012 15:08:29 Edytowano artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - orzeczenie dotyczące rozbudowy zakładu prod. kostki brukowej i elementów architektury budowlanej SEMMELROCK STEIN+DESIGN Sp. z o.o.
05.04.2012 15:07:58 Edytowano artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - orzeczenie dotyczące rozbudowy zakładu prod. kostki brukowej i elementów architektury budowlanej SEMMELROCK STEIN+DESIGN Sp. z o.o.
05.04.2012 15:07:15 Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - orzeczenie dotyczące rozbudowy zakładu prod. kostki brukowej i elementów architektury budowlanej SEMMELROCK STEIN+DESIGN Sp. z o.o.
29.03.2012 15:38:02 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wyniki naboru na stanowisko Koordynator organizacyjny projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
29.03.2012 15:37:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik informacja o wyniku naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko Księgowy projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
29.03.2012 15:37:25 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko Księgowy projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
29.03.2012 15:36:19 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik informacja o wyniku naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko Koordynator merytoryczny projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
29.03.2012 15:35:55 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko Koordynator merytoryczny projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
29.03.2012 15:35:21 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik informacja o wyniku naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko Koordynator organizacyjny projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
29.03.2012 15:34:36 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko Koordynator organizacyjny projektu pn.: "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii"
29.03.2012 11:09:55 Dodany załącznik POSTANOWIENIE Wójta Gm. Kampinos - dotyczące planowanej rozbudowy zakładu prod. kostki brukowej i el. architektury budowlanej SEMMELROCK STEIN+DESIGN do artykułu POSTANOWIENIE Wójta Gm. Kampinos - dotyczące planowanej rozbudowy zakładu prod. kostki brukowej i el. architektury budowlanej SEMMELROCK STEIN+DESIGN
29.03.2012 11:09:09 Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE Wójta Gm. Kampinos - dotyczące planowanej rozbudowy zakładu prod. kostki brukowej i el. architektury budowlanej SEMMELROCK STEIN+DESIGN
29.03.2012 10:06:09 Edytowano artykuł e-Puap
27.03.2012 15:43:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu oferty do artykułu Sprawa nr 271.5.2012.PP Zawiadomienie o odrzuceniu oferty na zadanie pn.: "„Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Kampinos oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos”
27.03.2012 15:43:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012.PP Zawiadomienie o odrzuceniu oferty na zadanie pn.: "„Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Kampinos oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos”
27.03.2012 15:41:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postepowania do artykułu Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pn.: "„Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Kampinos oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos”
27.03.2012 15:41:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pn.: "„Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Kampinos oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos”
27.03.2012 12:59:06 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos