bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
Data Redaktor Zmiana
14.08.2019 10:43:15 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 10:36:46 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 10:27:05 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 09:00:54 Natalia Stasiak Dodany załącznik Decyzja do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.08.2019 13:59:14 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 13:34:37 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
13.08.2019 13:25:21 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 13:22:54 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 13:20:46 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 11:50:54 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 11:48:10 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 11:46:38 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 11:42:37 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 11:34:10 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 09:44:58 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
12.08.2019 16:25:17 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.08.2019 16:24:57 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.08.2019 15:59:11 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 15:56:08 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 15:52:00 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 15:50:52 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 15:14:19 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 15:09:59 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 15:04:51 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
08.08.2019 11:33:05 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu
08.08.2019 11:31:52 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu
06.08.2019 14:02:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
06.08.2019 13:57:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
06.08.2019 13:56:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
06.08.2019 13:36:13 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
06.08.2019 13:35:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
06.08.2019 13:33:55 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
06.08.2019 11:39:35 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.08.2019 11:27:38 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.08.2019 11:15:27 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.08.2019 11:11:20 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.08.2019 11:08:02 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.08.2019 11:03:42 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.08.2019 10:56:55 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.08.2019 10:45:47 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.08.2019 08:36:23 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Infromacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
06.08.2019 08:35:31 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
06.08.2019 08:35:01 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
06.08.2019 08:34:09 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
05.08.2019 14:07:25 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Transmisja XI Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2019 r.
05.08.2019 14:06:01 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Transmisja X Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 24 czerwca 2019 r.
05.08.2019 14:05:11 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Transmisja X Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 24 czerwca 2019 r.
05.08.2019 14:02:05 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
05.08.2019 10:28:52 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kampinosie
02.08.2019 13:10:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna do artykułu Sprawa nr FZ.271.76.2019.PN pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 410335W na odcinku od rejonu granicy gminy do rejonu zachodnich granic działek nr 34 i 35/1 w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos - etap II"