bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
Data Redaktor Zmiana
14.10.2011 12:16:48 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - nieruchomość we wsi Prusy
12.10.2011 10:48:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.7.2011 ogłoszenie o zamówieniu pn.: "zakup energii elektrycznej".
12.10.2011 10:47:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2011 ogłoszenie o zamówieniu pn.: "zakup energii elektrycznej".
12.10.2011 10:42:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.7.2011 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia
12.10.2011 10:41:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2011 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia
12.10.2011 10:40:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa 271.7.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pn. "Zakup energii elektrycznej".
12.10.2011 10:39:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa 271.7.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pn. "Zakup energii elektrycznej".
11.10.2011 13:36:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.22.2011.PP pn. "Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos".
11.10.2011 13:33:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2011.PP pn. "Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos".
11.10.2011 11:52:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.2.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie"
11.10.2011 11:51:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie"
10.10.2011 09:56:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 ogłoszenie o zamówieniu "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych".
10.10.2011 09:56:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 ogłoszenie o zamówieniu "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych".
10.10.2011 09:52:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych".
10.10.2011 09:51:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych".
10.10.2011 09:48:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych
10.10.2011 09:46:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych
06.10.2011 14:08:50 Dodany załącznik Wyciąg z wpisania do ewidencji do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Kampinoska jesień na sportowo" - Uwagi do 17.10.2011
06.10.2011 14:08:17 Dodany załącznik Oświadczenie Oferenta do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Kampinoska jesień na sportowo" - Uwagi do 17.10.2011
06.10.2011 14:07:41 Dodany załącznik OFERTA 'Kampinoska jesień na sporotwo' do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Kampinoska jesień na sportowo" - Uwagi do 17.10.2011
06.10.2011 14:06:41 Dodany załącznik Pismo przewodnie do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Kampinoska jesień na sportowo" - Uwagi do 17.10.2011
06.10.2011 14:06:18 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Kampinoska jesień na sportowo" - Uwagi do 17.10.2011
06.10.2011 14:01:31 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Kampinoska jesień na sportowo" - Uwagi do 17.10.2011
05.10.2011 10:53:33 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
04.10.2011 18:24:59 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
04.10.2011 18:24:16 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
04.10.2011 18:23:05 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
04.10.2011 18:22:08 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
27.09.2011 13:29:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.1.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn. " Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie"
27.09.2011 13:29:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn. " Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie"
27.09.2011 13:14:42 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
27.09.2011 13:11:11 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 14:11:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.2.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie
26.09.2011 14:08:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie
26.09.2011 13:38:34 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 13:34:52 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 13:33:54 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 13:31:59 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 13:17:02 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 13:14:56 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
26.09.2011 11:00:26 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
20.09.2011 10:27:06 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
20.09.2011 09:42:56 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
20.09.2011 09:41:39 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
20.09.2011 08:34:41 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
20.09.2011 08:31:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.1.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn. "Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie".
20.09.2011 08:27:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn. "Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie".
15.09.2011 13:26:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.6.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn. "Utworzenie stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Kampinos- część 4 Doposażenie Zespołu rekreacyjno- sportowego w Kampinosie A"
15.09.2011 13:25:03 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.6.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn. "Utworzenie stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Kampinos- część 4 Doposażenie Zespołu rekreacyjno- sportowego w Kampinosie A"
15.09.2011 13:24:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn. "Utworzenie stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Kampinos- część 4 Doposażenie Zespołu rekreacyjno- sportowego w Kampinosie A"