bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
Data Redaktor Zmiana
05.02.2013 13:42:01 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 13:40:49 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 13:39:28 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 13:37:18 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 13:35:41 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 13:31:33 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 11:06:36 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o odrzuceniu oferty do artykułu Sprawa nr 271.1.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zaku[p paliw płynnych na potrzeby Urzedu Gminy Kampinos w roku 2013"
05.02.2013 11:06:03 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postepowania do artykułu Sprawa nr 271.1.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zaku[p paliw płynnych na potrzeby Urzedu Gminy Kampinos w roku 2013"
05.02.2013 11:05:22 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zaku[p paliw płynnych na potrzeby Urzedu Gminy Kampinos w roku 2013"
05.02.2013 10:13:43 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 09:58:57 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 09:54:01 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 09:51:36 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 09:50:28 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 09:41:07 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 09:31:24 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 09:28:29 Edytowano artykuł 2010
04.02.2013 13:39:54 Dodany nowy artykuł Zwrot podatku akcyzowego
01.02.2013 13:56:54 Edytowano artykuł 2010
01.02.2013 13:56:09 Edytowano artykuł 2010
01.02.2013 12:59:57 Edytowano artykuł 2010
01.02.2013 12:59:23 Edytowano artykuł 2010
01.02.2013 12:56:14 Edytowano artykuł 2010
01.02.2013 12:47:43 Edytowano artykuł 2010
31.01.2013 13:51:29 Edytowano artykuł 2013
31.01.2013 13:46:28 Edytowano artykuł 2013
31.01.2013 13:45:14 Dodany nowy artykuł 2013
31.01.2013 12:06:41 Edytowano artykuł 2010
31.01.2013 12:01:24 Edytowano artykuł 2010
31.01.2013 11:59:38 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.53.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
31.01.2013 11:59:16 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.54.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
31.01.2013 11:51:20 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.54.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
31.01.2013 11:50:58 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.53.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
30.01.2013 09:46:54 Edytowano artykuł 2012
30.01.2013 09:43:27 Edytowano artykuł 2012
29.01.2013 09:42:10 Dodany nowy artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2013 i w 2014 roku
28.01.2013 12:47:59 Edytowano artykuł 2012
28.01.2013 12:32:45 Edytowano artykuł 2012
28.01.2013 12:23:01 Edytowano artykuł 2012
28.01.2013 12:17:58 Edytowano artykuł 2012
28.01.2013 12:16:54 Edytowano artykuł 2012
28.01.2013 12:13:52 Edytowano artykuł 2012
28.01.2013 12:10:24 Edytowano artykuł 2012
24.01.2013 13:43:55 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
24.01.2013 13:40:51 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
24.01.2013 13:40:15 Dodany nowy artykuł Zawiadomienia o sesji
22.01.2013 09:52:47 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana III do artykułu Sprawa nr 271.1.2013 zmodyfikowana SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013”
22.01.2013 09:52:02 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2013 zmodyfikowana SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013”
22.01.2013 09:51:43 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik modyfikacja SIWZ II do artykułu Sprawa nr 271.1.2013 modyfikacja SIWZ II na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013”
22.01.2013 09:51:10 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2013 modyfikacja SIWZ II na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013”