bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
Data Redaktor Zmiana
03.06.2019 13:13:12 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Treść raportu o stanie Gminy Kampinos za 2018 rok do artykułu Raport za 2018 rok
03.06.2019 13:12:32 Patrycja Kurlanc Usunięty załącznik Treść Raportu o stanie Gminy Kampinos za 2018 rk z artykułu Raport za 2018 rok
03.06.2019 13:12:16 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Treść Raportu o stanie Gminy Kampinos za 2018 rk do artykułu Raport za 2018 rok
03.06.2019 13:11:21 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Raport za 2018 rok
03.06.2019 12:23:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
30.05.2019 11:29:24 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
30.05.2019 10:10:20 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
29.05.2019 12:11:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
29.05.2019 12:09:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:07:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:06:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:06:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:05:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - Skarbikowo do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:04:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - Skarbikowo do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:03:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - Skarbikowo do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:03:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - ul. Niepodległości do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:02:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - ul. Niepodległości do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:01:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - ul. Niepodległości do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 11:58:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar - Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 11:57:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar - Skarbikowo do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 11:56:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar - ul. Niepodległości do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 11:53:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 11:52:12 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 07:36:41 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Transmisja VIII Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 27 maja 2019 r.
28.05.2019 08:57:47 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja 2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.05.2019 08:57:26 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja 2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.05.2019 15:55:22 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do artykułu Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
27.05.2019 15:54:44 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do artykułu Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
27.05.2019 15:53:12 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
27.05.2019 15:52:36 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
27.05.2019 15:48:58 Patrycja Kurlanc Usunięto artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej z kategorii Ogłoszenia o naborze
27.05.2019 15:48:29 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł
24.05.2019 11:49:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
24.05.2019 11:49:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ - zmiany z dnia 24.05.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
24.05.2019 11:48:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Pismo zmiana SIWZ z dnia 24 maja 2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
23.05.2019 11:33:02 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
23.05.2019 08:51:22 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
23.05.2019 08:51:05 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
22.05.2019 11:22:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.42.1.2019.PP pn. " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2019"
21.05.2019 09:47:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 08.05.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
17.05.2019 13:55:14 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Treść wykazu do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej.
17.05.2019 13:52:40 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej.
17.05.2019 13:52:01 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej.
17.05.2019 13:48:09 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Wykaz w załączeniu do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz we wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
17.05.2019 13:46:50 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz we wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
17.05.2019 13:32:54 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16 maja 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.05.2019 13:32:39 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16 maja 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.05.2019 11:47:03 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 7 maja 2019 r. o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.05.2019 11:46:45 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 7 maja 2019 r. o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.05.2019 10:15:03 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019