bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
04.01.2024 08:53:31 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. organizacji i kadr
04.01.2024 08:50:50 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. organizacji i kadr
03.01.2024 13:23:41 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr 3.J./5/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2024 r.
03.01.2024 13:23:29 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 3.J./5/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2024 r.
03.01.2024 13:20:17 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr 3.I./3/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2024 r.
03.01.2024 13:16:05 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 3.I./3/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2024 r.
03.01.2024 10:19:38 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
03.01.2024 10:15:38 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy -2024
03.01.2024 08:10:05 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy -2024
03.01.2024 07:42:40 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy -2024
02.01.2024 11:13:12 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
29.12.2023 14:00:59 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
29.12.2023 10:29:52 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
28.12.2023 13:39:04 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
27.12.2023 11:52:49 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym
27.12.2023 11:45:41 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść petycji do artykułu Petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym
27.12.2023 11:45:22 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym
27.12.2023 11:45:06 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym
27.12.2023 11:36:35 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie nr 38/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego
27.12.2023 11:21:02 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie nr 38/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego
22.12.2023 09:18:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu FZ.271.21.2023.PP - Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2024"
21.12.2023 13:29:58 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2023 r.
21.12.2023 13:29:49 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2023 r.
21.12.2023 08:10:56 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Oświadczenie RODO do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej
21.12.2023 08:10:41 Agnieszka Więckowska Usunięty załącznik RODO z artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej
21.12.2023 08:10:34 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik RODO do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej
21.12.2023 08:10:23 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej
21.12.2023 08:09:53 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej
21.12.2023 08:09:42 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej
21.12.2023 08:08:50 Agnieszka Więckowska Usunięto artykuł Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej z kategorii Ogłoszenia o naborze
21.12.2023 08:08:22 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł
21.12.2023 08:05:51 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu
21.12.2023 08:03:50 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł
20.12.2023 15:08:35 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dnia 14 grudnia 2023 r.
20.12.2023 15:08:26 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dnia 14 grudnia 2023 r.
20.12.2023 15:05:48 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie nr 36/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego
20.12.2023 15:05:11 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie nr 36/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego
19.12.2023 12:38:57 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
19.12.2023 12:38:24 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
18.12.2023 15:04:26 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
18.12.2023 15:01:12 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
18.12.2023 14:59:20 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
18.12.2023 14:58:13 Martyna Kupska Edytowano artykuł Protokoły
18.12.2023 09:15:46 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej
18.12.2023 09:15:28 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej
14.12.2023 12:57:40 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Odpowiedź na petycję do artykułu Petycja - w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii - (NIS2)
14.12.2023 12:44:04 Agnieszka Więckowska Usunięty załącznik Informacja o wynikach naboru z artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej
14.12.2023 12:37:09 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
14.12.2023 11:32:09 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
14.12.2023 11:19:12 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.