bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
09.04.2020 14:57:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (przekrój poprzeczny) do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 14:54:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (szkic usytuowania) do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 14:52:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Zgłoszenie robót do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 14:51:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 14:48:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 14:47:04 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
08.04.2020 15:29:32 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Uchwała nr XXII/123/2020 Rady Gminy Kampinos do artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
08.04.2020 15:28:41 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
07.04.2020 08:59:59 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
06.04.2020 15:21:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2020.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
02.04.2020 13:00:47 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
01.04.2020 15:07:38 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
31.03.2020 08:02:13 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
31.03.2020 08:01:50 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
30.03.2020 11:59:26 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
30.03.2020 11:53:43 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
27.03.2020 13:59:44 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2020.WR pn. " Budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej" w ramach zadania" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca""
27.03.2020 13:55:38 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.4.2020.WR pn. " Budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej" w ramach zadania" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca""
27.03.2020 12:03:55 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Petycja do gmin w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem
27.03.2020 11:48:44 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
27.03.2020 07:49:56 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Petycja do gmin w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem
26.03.2020 08:38:17 Monika Chądzyńska Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.
26.03.2020 08:38:00 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-UZ do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.
26.03.2020 08:36:48 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-ST do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.
26.03.2020 08:36:25 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-PDP do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.
26.03.2020 08:36:07 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.
26.03.2020 08:35:56 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.
26.03.2020 08:34:05 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-28S do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.
26.03.2020 08:33:48 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-27S do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.
26.03.2020 08:32:02 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.
25.03.2020 09:48:31 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
23.03.2020 15:36:04 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego
23.03.2020 15:35:48 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego
23.03.2020 08:17:36 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Raport do artykułu Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021–2024 za lata 2017-2018.
23.03.2020 08:16:50 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021–2024 za lata 2017-2018.
23.03.2020 08:13:15 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021–2024 za lata 2017-2018. do artykułu Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021–2024 za lata 2017-2018.
23.03.2020 08:12:54 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021–2024 za lata 2017-2018.
20.03.2020 14:18:13 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
20.03.2020 11:38:14 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
20.03.2020 11:37:37 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.03.2020 19:57:28 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
18.03.2020 18:57:41 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Stanowisko Nr 1/2020
18.03.2020 18:55:14 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
18.03.2020 18:42:00 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
18.03.2020 18:38:42 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
18.03.2020 14:55:01 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie dnia 17 marca 2020 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji nr 12/2019 w sprawie ustalenia lokalziacji8 inwestycji celu publicznego.
18.03.2020 14:54:47 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Obwieszczenie dnia 17 marca 2020 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji nr 12/2019 w sprawie ustalenia lokalziacji8 inwestycji celu publicznego.
18.03.2020 14:53:26 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie dnia 17 marca 2020 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji nr 12/2019 w sprawie ustalenia lokalziacji8 inwestycji celu publicznego.
18.03.2020 14:13:39 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
18.03.2020 14:11:14 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na Zadanie nr 2