bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
25.04.2019 13:23:14 Patrycja Kurlanc Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu recyklingu drewna poużytkowego wraz z infrastrukturą techniczną na ternie dz. nr 111/22, 112/14, 113/14, 114/10, 115/9, 116/9 i 122/10 obr. Gnatowice Stare, gm. Kampinos
25.04.2019 13:23:10 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu recyklingu drewna poużytkowego wraz z infrastrukturą techniczną na ternie dz. nr 111/22, 112/14, 113/14, 114/10, 115/9, 116/9 i 122/10 obr. Gnatowice Stare, gm. Kampinos
25.04.2019 13:22:22 Patrycja Kurlanc Usunięto artykuł Obwieszczenie WÓJTA GMINY KAMPINOS w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu recyklingu drewna poużytkowego wraz z infrastrukturą techniczną na
25.04.2019 13:20:46 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu recyklingu drewna poużytkowego wraz z infrastrukturą techniczną na ternie dz. nr 111/22, 112/14, 113/14, 114/10, 115/9, 116/9 i 122/10 obr. Gnatowice Stare, gm. Kampinos
25.04.2019 13:19:45 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu recyklingu drewna poużytkowego wraz z infrastrukturą techniczną na ternie dz. nr 111/22, 112/14, 113/14, 114/10, 115/9, 116/9 i 122/10 obr. Gnatowice Stare, gm. Kampinos
25.04.2019 13:18:30 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł
25.04.2019 11:58:19 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 23 kwietnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.04.2019 11:58:01 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 23 kwietnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.04.2019 07:56:53 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
25.04.2019 07:46:50 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Inspektor/Podinspektor ds. inwestycji
25.04.2019 07:44:56 Patrycja Kurlanc Usunięto artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze z kategorii Inspektor/Podinspektor ds. inwestycji
25.04.2019 07:44:28 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł
24.04.2019 14:29:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
24.04.2019 14:29:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy - zmiana z dnia 24.04.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
24.04.2019 14:25:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ - zmiany z dnia 24.04.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
24.04.2019 14:23:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Pismo zmiana SIWZ z dnia 24 kwietnia 2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
24.04.2019 10:41:19 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
24.04.2019 10:39:40 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
23.04.2019 15:25:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.04.2019 15:24:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ - zmiany z dnia 23.04.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.04.2019 15:23:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.04.2019 15:20:48 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik SIWZ - zmiany z dnia 23.04.2019r. z artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.04.2019 15:20:37 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ - zmiany z dnia 23.04.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
19.04.2019 08:20:05 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
17.04.2019 14:52:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
17.04.2019 14:09:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.41.2019.PN pn. "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
17.04.2019 13:00:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.41.2019.PN pn. "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
17.04.2019 13:00:01 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.41.2019.PN pn. "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
17.04.2019 12:23:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa FZ.271.36.2019.PN pn „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
17.04.2019 08:52:22 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu do artykułu Sprawa FZ.271.36.2019.PN pn „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
16.04.2019 14:08:56 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
16.04.2019 10:59:07 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
15.04.2019 16:13:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
15.04.2019 16:07:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 15.04.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
11.04.2019 11:15:24 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Uchwała nr XXIX/124/16 z artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
11.04.2019 11:15:16 Paweł Wróblewski Dodany załącznik UCHWAŁA nr VI/39/19 do artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
10.04.2019 10:32:33 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.04.2019 10:32:17 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.04.2019 11:23:08 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Inspektor/Podinspektor ds. inwestycji
09.04.2019 11:22:55 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Ogłoszenie o naborze z artykułu Inspektor/Podinspektor ds. inwestycji
09.04.2019 10:41:05 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do artykułu Inspektor/Podinspektor ds. inwestycji
09.04.2019 10:40:45 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do artykułu Inspektor/Podinspektor ds. inwestycji
09.04.2019 10:40:16 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Inspektor/Podinspektor ds. inwestycji
09.04.2019 10:39:21 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Inspektor/Podinspektor ds. inwestycji
09.04.2019 10:24:47 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
09.04.2019 10:20:40 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
08.04.2019 16:04:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa FZ.271.36.2019.PN pn „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
08.04.2019 15:54:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa FZ.271.36.2019.PN pn „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
08.04.2019 15:52:46 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa FZ.271.36.2019.PN pn „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
05.04.2019 15:54:40 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Konsultacje społeczne zmian w Statutach Sołectw