bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
13.06.2012 12:45:53 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:41:44 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:39:51 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:38:34 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:37:20 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:35:41 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:33:49 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:31:47 Edytowano artykuł 2012
12.06.2012 15:07:11 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:" Zakup koparko ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II"
12.06.2012 15:06:20 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:" Zakup koparko ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II"
12.06.2012 12:23:53 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik z artykułu Sprawa nr 271.9.2012.PP zaapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: "Wielcy Odkrywcy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10 z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
12.06.2012 12:23:44 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zapytanie Cenowe do artykułu Sprawa nr 271.9.2012.PP zaapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: "Wielcy Odkrywcy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10 z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
12.06.2012 12:23:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik do artykułu Sprawa nr 271.9.2012.PP zaapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: "Wielcy Odkrywcy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10 z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
12.06.2012 12:22:23 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.9.2012.PP zaapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: "Wielcy Odkrywcy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10 z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
08.06.2012 12:23:08 Edytowano artykuł Rada Gminy
08.06.2012 12:21:11 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.06.2012 15:36:53 Edytowano artykuł
05.06.2012 15:25:42 Dodany załącznik Plan energetyczny do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu „Założenia do planu zaopatrzenia gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”
05.06.2012 10:39:45 Dodany załącznik TREŚĆ OBWIESZCZENIA do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu „Założenia do planu zaopatrzenia gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”
05.06.2012 10:38:43 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu „Założenia do planu zaopatrzenia gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”
31.05.2012 12:06:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.2.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup koparko- ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II".
31.05.2012 12:06:15 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup koparko- ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II".
31.05.2012 12:05:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Zakup koparko- ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II"
31.05.2012 12:04:42 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Zakup koparko- ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II"
29.05.2012 10:01:24 Dodany załącznik WYKAZ do artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2011 rok
29.05.2012 09:59:44 Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2011 rok
25.05.2012 10:57:28 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
23.05.2012 14:40:32 Dodany załącznik TREŚĆ OGŁOSZENIA do artykułu OGŁOSZENIE o II przetargu ustnym nieograniczonym dot. działki w Prusach
23.05.2012 14:35:44 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o II przetargu ustnym nieograniczonym dot. działki w Prusach
17.05.2012 11:03:08 Dodany załącznik Treść Decyzji do artykułu DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - orzeczenie o realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Gnatowice Stare
17.05.2012 10:58:16 Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - orzeczenie o realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Gnatowice Stare
16.05.2012 16:55:29 Dodany załącznik Treść Zawiadomienia do artykułu ZAWIADOMIENIE o zebraniu wiejskim mieszkańców Sołectwa Skarbikowo
16.05.2012 16:48:20 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o zebraniu wiejskim mieszkańców Sołectwa Skarbikowo
15.05.2012 13:05:51 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 13:05:27 Dodany załącznik RB-28S-k do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 13:05:03 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 13:04:36 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 13:03:16 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 13:03:01 Edytowano artykuł Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 13:02:41 Dodany nowy artykuł Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 12:57:51 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania I kwartał 2012
15.05.2012 12:57:24 Dodany załącznik RB-28S-k do artykułu Sprawozdania I kwartał 2012
15.05.2012 12:56:40 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania I kwartał 2012
15.05.2012 12:56:15 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania I kwartał 2012
15.05.2012 12:55:58 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania I kwartał 2012
15.05.2012 12:46:36 Dodany nowy artykuł Sprawozdania I kwartał 2012
10.05.2012 15:36:23 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
09.05.2012 12:47:29 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 12:46:55 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 12:39:21 Edytowano artykuł 2012