bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
11.08.2011 14:42:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.1.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych"
11.08.2011 14:41:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych"
10.08.2011 13:15:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.4.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"
10.08.2011 13:15:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"
10.08.2011 09:09:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
10.08.2011 09:08:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
08.08.2011 13:07:37 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - III etap" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 21 319,20 zł
08.08.2011 11:13:18 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - III etap" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 21 319,20 zł
08.08.2011 11:07:26 Katarzyna Zielerowicz Usunięto artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - III etap" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. z kategorii INWESTYCJE dofinansowane prze
08.08.2011 11:07:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - III etap" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 21 319,20 zł
08.08.2011 10:23:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł
03.08.2011 15:15:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy korcie tenisowym
03.08.2011 15:14:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - przebudowa nawierzchni placu przy budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
03.08.2011 15:14:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy OSP Szczytno
03.08.2011 15:13:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Prace remontowe posadzki wejścia do budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
03.08.2011 15:13:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Remont pomieszczeń świetlicy OSP Szczytno
03.08.2011 15:11:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
03.08.2011 15:10:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy korcie tenisowym
03.08.2011 15:10:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - przebudowa nawierzchni placu przy budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
03.08.2011 15:09:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy OSP Szczytno
03.08.2011 15:09:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Prace remontowe posadzki wejścia do budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
03.08.2011 15:09:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Remont pomieszczeń świetlicy OSP Szczytno
03.08.2011 15:08:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
03.08.2011 15:07:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
03.08.2011 15:07:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
03.08.2011 10:37:58 Edytowano artykuł Zarządzenie, Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kampinosie oraz Regulamin
02.08.2011 14:11:59 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 14:11:04 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 14:07:59 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 14:06:09 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 14:04:36 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 13:59:10 Dodany załącznik Zarządzenie, Ogłoszenie, Regulamin do artykułu Zarządzenie, Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kampinosie oraz Regulamin
02.08.2011 13:58:35 Dodany nowy artykuł Zarządzenie, Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kampinosie oraz Regulamin
02.08.2011 12:05:36 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 11:26:31 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 11:06:20 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 11:03:02 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 11:01:47 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 11:00:29 Edytowano artykuł Rada Gminy
01.08.2011 13:19:29 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 13:14:47 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 13:12:58 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 13:08:04 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego część wsi Wiejca oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 13:07:33 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego część wsi Wiejca oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 13:05:42 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego część wsi Wiejca oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 12:51:46 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego część wsi Wiejca oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 12:50:11 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego część wsi Wiejca oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 12:13:46 Dodany załącznik Rb NDS do artykułu Sprawozdania II kwartał 2011
01.08.2011 12:13:23 Dodany załącznik Rb 28S do artykułu Sprawozdania II kwartał 2011
01.08.2011 12:12:56 Dodany załącznik Rb 27S do artykułu Sprawozdania II kwartał 2011