bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
27.01.2023 13:03:34 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 27 stycznia 2023 r. ws. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew 93, obręb Łazy, gmina Kampinos
25.01.2023 15:00:59 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25.01.2023 r. ws. budowy elektrowni lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanej w miejscowości Szczytno
25.01.2023 14:58:23 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25.01.2023 r. ws. budowy elektrowni lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanej w miejscowości Szczytno
25.01.2023 14:55:02 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25.01.2023 r. ws. budowy elektrowni lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanej w miejscowości Szczytno
19.01.2023 13:56:57 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
19.01.2023 13:56:42 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
19.01.2023 13:56:11 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
19.01.2023 13:55:43 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
19.01.2023 13:53:03 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
19.01.2023 13:50:53 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
19.01.2023 13:49:12 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
19.01.2023 13:43:04 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
19.01.2023 13:35:52 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł 2023
18.01.2023 08:57:00 Martyna Kupska Dodany załącznik Program do artykułu Rządowy Program Odbudowy Zabytków
18.01.2023 08:56:20 Martyna Kupska Edytowano artykuł Rządowy Program Odbudowy Zabytków
18.01.2023 08:55:57 Martyna Kupska Dodany załącznik Informacja -zabytki do artykułu Rządowy Program Odbudowy Zabytków
18.01.2023 08:53:22 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Rządowy Program Odbudowy Zabytków
17.01.2023 14:53:33 Martyna Kupska Dodany załącznik Raport do artykułu Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
17.01.2023 14:53:14 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
16.01.2023 15:17:45 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Petycja - dezynfekcja pomieszczeń
16.01.2023 10:00:40 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
16.01.2023 10:00:38 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
13.01.2023 12:04:46 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
13.01.2023 08:38:21 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
12.01.2023 11:55:06 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zamówienia powyżej 130 000 zł - Gmina
12.01.2023 11:54:03 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zamówienia powyżej 130 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny
12.01.2023 11:51:42 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Zamówienia powyżej 130 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny
12.01.2023 11:51:31 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Zamówienia powyżej 130 000 zł - Gmina
12.01.2023 11:29:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan zamówień publicznych na rok 2023 do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2023 r.
12.01.2023 11:27:39 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2023 r.
12.01.2023 11:27:28 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2023 r.
12.01.2023 11:27:09 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2023 r.
11.01.2023 09:38:53 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
11.01.2023 08:54:18 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
11.01.2023 08:53:39 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
10.01.2023 13:01:35 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
10.01.2023 13:01:18 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
10.01.2023 13:00:01 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
10.01.2023 12:59:40 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
10.01.2023 12:56:50 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
10.01.2023 12:55:49 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
10.01.2023 12:45:35 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr 3.j./25/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r.
10.01.2023 12:45:23 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 3.j./25/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r.
10.01.2023 12:43:03 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr 3.I./25/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r.
10.01.2023 12:42:44 Martyna Kupska Edytowano artykuł Uchwała Nr 3.I./25/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r.
10.01.2023 12:41:15 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 3.I./25/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r.
10.01.2023 10:33:47 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
10.01.2023 09:13:51 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
10.01.2023 09:04:05 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
10.01.2023 08:03:36 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.