bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
28.08.2020 12:26:44 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.23.2020.PN pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos"
28.08.2020 08:06:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2020.PN pn. "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
27.08.2020 09:26:54 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
27.08.2020 09:23:54 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
27.08.2020 09:13:56 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
27.08.2020 09:13:41 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
27.08.2020 09:13:27 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
27.08.2020 09:13:18 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-28S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
27.08.2020 09:13:07 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-27S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
27.08.2020 09:11:48 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
27.08.2020 09:11:26 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
27.08.2020 09:09:52 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
27.08.2020 09:09:42 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-28S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
27.08.2020 09:09:20 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-27S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
27.08.2020 08:43:17 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
27.08.2020 08:42:57 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
25.08.2020 10:48:50 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Inicjatywa- dbajmy o Jawność i Transparentność w Gminach - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
21.08.2020 13:40:17 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
20.08.2020 13:58:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2020.PN pn. "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
20.08.2020 11:37:54 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Petycja do gmin w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem
19.08.2020 14:38:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 19.08.2020 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.24.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
19.08.2020 10:22:26 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
19.08.2020 10:19:28 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
19.08.2020 09:53:59 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
18.08.2020 15:07:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.22.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
18.08.2020 12:57:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.24.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
18.08.2020 12:52:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.24.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
18.08.2020 12:43:22 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.24.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
18.08.2020 09:52:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.22.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
17.08.2020 13:51:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.22.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
17.08.2020 08:37:53 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
12.08.2020 13:51:50 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku naboru
11.08.2020 13:42:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.23.2020.PN pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos"
10.08.2020 16:10:54 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
10.08.2020 13:53:54 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
07.08.2020 09:18:14 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
06.08.2020 13:23:18 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rachuby płac i obsługi kasowej
05.08.2020 12:59:58 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.08.2020 12:59:30 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2020 14:55:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2020.PN pn. "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
04.08.2020 11:49:36 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
04.08.2020 11:45:26 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
04.08.2020 09:11:07 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
04.08.2020 09:00:45 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
04.08.2020 08:52:41 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
04.08.2020 08:49:58 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
04.08.2020 08:41:53 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
04.08.2020 08:35:42 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
03.08.2020 13:22:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.23.2020.PN pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos"
03.08.2020 13:15:57 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z artykułu Sprawa nr FZ.271.23.2020.PN pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos"