bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
08.11.2019 12:45:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt stałej organizacji ruchu - cz.1 do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 12:44:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna - rys. PK01 do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 12:44:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna - rys. ZT 01 do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 12:43:44 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna - rys. ZT 0101 z artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 12:43:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna - rys. ZT 0101 do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 12:41:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 12:36:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 12:34:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 12:31:53 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
07.11.2019 15:23:11 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała nr LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:23:04 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała nr LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:22:59 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:22:50 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Uchwała nr LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r. do artykułu Uchwała nr LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:22:13 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Uchwała nr LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:21:20 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:21:12 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:21:03 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:20:50 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r. do artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:19:03 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Załącznik nr 1 z artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:19:01 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r. z artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:18:45 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:18:14 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r. do artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:16:52 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 15:10:35 Monika Chądzyńska Dodany załącznik rejestr planów miejscowych do artykułu Rejestr planów miejscowych
07.11.2019 15:10:24 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Plany miejscowe w Gminie Kampinos z artykułu Rejestr planów miejscowych
07.11.2019 15:09:45 Monika Chądzyńska Dodany załącznik rejestr planów miejscowych do artykułu rejestr planów miejscowych
07.11.2019 15:09:20 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik z artykułu rejestr planów miejscowych
07.11.2019 09:55:22 Monika Chądzyńska Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego
07.11.2019 09:54:38 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego
07.11.2019 09:54:24 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego
07.11.2019 09:40:15 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
07.11.2019 09:37:17 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
07.11.2019 08:11:11 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
07.11.2019 08:08:34 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
06.11.2019 13:02:57 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenia Wójta Gminy Kampinos w sprawie przetargu nieograniczonego
06.11.2019 13:01:28 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
06.11.2019 13:00:36 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
06.11.2019 12:54:42 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 11:34:53 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 11:29:16 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 11:21:53 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 11:14:40 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 10:45:12 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 09:55:45 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 09:54:58 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
05.11.2019 15:05:43 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
05.11.2019 11:49:35 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
05.11.2019 11:49:19 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
05.11.2019 11:48:35 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
05.11.2019 11:48:12 Katarzyna Szewczyk Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska