bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
25.02.2015 17:16:13 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:57:31 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:57:02 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:56:46 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:41:37 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:40:21 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:37:18 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 14:29:15 Edytowano artykuł Dane adresowe
25.02.2015 14:28:18 Edytowano artykuł Dane adresowe
25.02.2015 14:27:45 Edytowano artykuł Dane adresowe
25.02.2015 14:23:12 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
25.02.2015 14:17:06 Edytowano artykuł Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
25.02.2015 14:16:44 Edytowano artykuł Stanowisko ds. zezwoleń, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego; IOD
25.02.2015 14:14:57 Edytowano artykuł Wójt Gminy
25.02.2015 14:14:04 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
25.02.2015 14:13:13 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
25.02.2015 12:02:03 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 12:01:33 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 11:38:43 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 11:25:44 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 11:23:38 Edytowano artykuł 2015
23.02.2015 16:52:18 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. realizacji przedsięwzięcia p.n. Panattoni Park Teresin II
23.02.2015 16:50:32 Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. realizacji przedsięwzięcia p.n. Panattoni Park Teresin II
23.02.2015 16:40:18 Edytowano artykuł 2015
23.02.2015 16:32:09 Edytowano artykuł 2015
20.02.2015 12:10:49 Dodany załącznik Informacja o wynikach przetargu - dzierżawa działki w Kampinosie A do artykułu INFORMACJA Wójta Gminy Kampinos o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w Kampinosie A
20.02.2015 12:03:47 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Wójta Gminy Kampinos o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w Kampinosie A
18.02.2015 14:45:41 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
18.02.2015 14:43:55 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
18.02.2015 14:42:26 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
17.02.2015 15:01:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.8.2015.PP "Dostawa tonerów do drukarek, faxu i urządzeń wielofunkcyjnych oraz bębnów do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015- II"
17.02.2015 10:49:21 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2015 r.
17.02.2015 08:57:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015" "
16.02.2015 10:48:46 Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
16.02.2015 10:48:20 Usunięty załącznik Informacja o naborze z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
16.02.2015 10:45:56 Dodany załącznik Informacja o naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
11.02.2015 11:27:45 Edytowano artykuł Rada Gminy
11.02.2015 11:24:59 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
11.02.2015 11:24:40 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
11.02.2015 10:38:19 Edytowano artykuł 2015
11.02.2015 10:37:45 Edytowano artykuł 2015
11.02.2015 10:37:32 Edytowano artykuł 2015
11.02.2015 10:34:07 Edytowano artykuł 2015
10.02.2015 15:28:52 Edytowano artykuł 2015
10.02.2015 15:16:05 Edytowano artykuł 2015
10.02.2015 14:37:03 Edytowano artykuł 2014
10.02.2015 09:43:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PP pn.:„Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Łazy Kolonia Ludwików” "
09.02.2015 15:33:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
09.02.2015 15:26:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
09.02.2015 14:29:38 Edytowano artykuł 2015