bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
03.01.2022 10:32:37 Aneta Wojcieska Dodany załącznik do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:30:21 Aneta Wojcieska Dodany załącznik do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:26:25 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik ZAŁĄCZNIK NR 2 XXXVI/159/16 prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 z artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:26:22 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 XXXVI/159/16 program ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 z artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:26:17 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik UCHWAŁA NR XXXVI/159/16 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024r. z artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:26:05 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
30.12.2021 12:48:39 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Nabór na stanowisko Sekretarza
30.12.2021 12:26:07 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Sekretarza
30.12.2021 12:25:43 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Oświadczenie RODO do artykułu Nabór na stanowisko Sekretarza
30.12.2021 12:25:10 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko Sekretarza
30.12.2021 09:37:45 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść informacji do artykułu Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
30.12.2021 09:37:28 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
30.12.2021 09:34:11 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie o zawiadomieniu strony postępowania o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
30.12.2021 09:33:34 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Obwieszczenie o zawiadomieniu strony postępowania o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
29.12.2021 15:17:54 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o zawiadomieniu strony postępowania o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
29.12.2021 13:05:13 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
29.12.2021 12:59:06 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
29.12.2021 11:53:29 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisje Sesji Rady Gminy Kampinos
29.12.2021 10:31:59 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
28.12.2021 12:53:04 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Rada Gminy
28.12.2021 12:43:07 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Rada Gminy
28.12.2021 12:32:27 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Rada Gminy
28.12.2021 11:27:53 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
28.12.2021 11:11:09 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
28.12.2021 11:03:21 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
23.12.2021 07:31:34 Aneta Wojcieska Dodany załącznik Wyniki naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
22.12.2021 14:42:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.15.2021.PP - "Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2022"
22.12.2021 13:22:07 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
22.12.2021 13:11:40 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
22.12.2021 13:03:19 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
22.12.2021 08:31:57 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
22.12.2021 08:24:20 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
17.12.2021 14:07:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania - część I, V i VI do artykułu Zamówienia powyżej 130 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny
17.12.2021 14:06:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu - części I, III i IV do artykułu Zamówienia powyżej 130 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny
17.12.2021 14:06:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia do artykułu Zamówienia powyżej 130 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny
17.12.2021 09:15:11 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos
16.12.2021 12:31:17 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos
15.12.2021 09:12:31 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
15.12.2021 09:11:15 Monika Chądzyńska Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
15.12.2021 09:10:43 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
15.12.2021 09:04:20 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
14.12.2021 14:30:57 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
14.12.2021 14:22:01 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
09.12.2021 15:02:21 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
09.12.2021 14:57:08 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola (stan na 30 września 2021)
09.12.2021 14:56:17 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola (stan na 30 września 2021)
08.12.2021 10:58:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe - zmiany z dnia 08.12.2021 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.15.2021.PP - "Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2022"
08.12.2021 10:57:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytanie do artykułu Sprawa nr FZ.271.15.2021.PP - "Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2022"
07.12.2021 15:02:28 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
07.12.2021 10:17:01 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł