bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
06.06.2019 11:42:16 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.06.2019 11:39:19 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.06.2019 09:48:55 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.06.2019 09:48:37 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.06.2019 14:09:34 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
05.06.2019 14:03:14 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
05.06.2019 10:00:35 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do artykułu Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji
05.06.2019 10:00:19 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Kwestionariusz do artykułu Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji
05.06.2019 10:00:08 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji
05.06.2019 09:58:51 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji
04.06.2019 14:54:22 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do artykułu Pomoc administracyjna
04.06.2019 14:54:05 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Pomoc administracyjna
04.06.2019 14:53:51 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Pomoc administracyjna
04.06.2019 14:53:01 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do artykułu Inspektor ds. promocji
04.06.2019 14:52:43 Agnieszka Więckowska Usunięty załącznik załącznik Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych z artykułu Inspektor ds. promocji
04.06.2019 14:52:15 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Kwestionariusz do artykułu Inspektor ds. promocji
04.06.2019 14:52:03 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik załącznik Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do artykułu Inspektor ds. promocji
04.06.2019 14:51:08 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Inspektor ds. promocji
04.06.2019 14:50:18 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Inspektor ds. promocji
04.06.2019 13:23:03 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 maja 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.06.2019 13:22:46 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 maja 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.06.2019 15:59:02 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
03.06.2019 15:58:50 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
03.06.2019 15:48:54 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
03.06.2019 15:47:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
03.06.2019 13:59:34 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Zgłoszenie do debaty - formularz do artykułu Raport za 2018 rok
03.06.2019 13:59:11 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Raport za 2018 rok
03.06.2019 13:13:12 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Treść raportu o stanie Gminy Kampinos za 2018 rok do artykułu Raport za 2018 rok
03.06.2019 13:12:32 Patrycja Kurlanc Usunięty załącznik Treść Raportu o stanie Gminy Kampinos za 2018 rk z artykułu Raport za 2018 rok
03.06.2019 13:12:16 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Treść Raportu o stanie Gminy Kampinos za 2018 rk do artykułu Raport za 2018 rok
03.06.2019 13:11:21 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Raport za 2018 rok
03.06.2019 12:23:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
30.05.2019 11:29:24 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
30.05.2019 10:10:20 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
29.05.2019 12:11:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
29.05.2019 12:09:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:07:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:06:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:06:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:05:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - Skarbikowo do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:04:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - Skarbikowo do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:03:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - Skarbikowo do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:03:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - ul. Niepodległości do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:02:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - ul. Niepodległości do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 12:01:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Dokumentacja techniczna - ul. Niepodległości do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 11:58:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar - Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 11:57:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar - Skarbikowo do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 11:56:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar - ul. Niepodległości do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 11:53:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.05.2019 11:52:12 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"