bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
30.07.2018 16:01:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania w części II i III do artykułu Sprawa nr FZ.271.61.2018.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos""
27.07.2018 10:56:27 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 lipca 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów oraz zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
27.07.2018 10:56:09 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 lipca 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów oraz zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
26.07.2018 15:02:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.62.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek"
26.07.2018 14:51:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.78.2018.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
26.07.2018 10:22:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
26.07.2018 09:47:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
25.07.2018 15:30:30 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
24.07.2018 12:57:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.81.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
24.07.2018 12:42:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Opinia dentrologiczna do artykułu Sprawa nr FZ.271.81.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
24.07.2018 12:42:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - STWIORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.81.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
24.07.2018 12:41:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.81.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
24.07.2018 12:41:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany - Cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.81.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
24.07.2018 12:40:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany - Cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.81.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
24.07.2018 12:38:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 24.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.81.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
24.07.2018 12:37:43 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.81.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
20.07.2018 12:36:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
20.07.2018 08:28:12 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
19.07.2018 13:32:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
19.07.2018 12:20:12 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Rada Gminy
19.07.2018 11:19:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
18.07.2018 12:51:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.49.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
18.07.2018 12:41:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
18.07.2018 11:54:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.78.2018.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
18.07.2018 11:37:29 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.78.2018.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
18.07.2018 11:36:31 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.78.2018.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
18.07.2018 09:40:26 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
17.07.2018 11:44:37 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
17.07.2018 11:18:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
17.07.2018 10:39:44 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
16.07.2018 14:27:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.62.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek"
16.07.2018 13:58:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
16.07.2018 13:23:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
16.07.2018 09:24:11 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
13.07.2018 13:14:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Wyjaśnienia nr 3 na pytanie z dnia 13.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
13.07.2018 11:12:23 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
12.07.2018 10:32:22 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
11.07.2018 10:22:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
11.07.2018 10:00:57 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
11.07.2018 09:59:13 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
11.07.2018 09:42:07 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
11.07.2018 08:53:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 11.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
11.07.2018 08:52:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Wyjaśnienia nr 2 na pytania z dnia 03.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
11.07.2018 08:51:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Wyjaśnienia nr 1 na pytania z dnia 03.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
10.07.2018 08:56:20 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
10.07.2018 08:47:56 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
09.07.2018 16:43:33 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
09.07.2018 15:07:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.61.2018.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos""
06.07.2018 11:42:13 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 11:41:54 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego