bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
23.12.2019 16:50:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - wewnętrzny układ komunikacyjny do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:48:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:45:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:43:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IX do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:42:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VIII do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:39:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VII do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:37:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VI do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:35:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. V do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:33:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IV do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:30:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. III do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:28:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:26:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:24:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr7 - Pozwolenie na budowę do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:24:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:23:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6- Istotne postanowienia umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:23:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:22:49 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:22:46 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy z artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:22:44 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy z artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:22:41 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr7 - Pozwolenie na budowę z artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:22:37 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I z artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:18:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:15:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr7 - Pozwolenie na budowę do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:14:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:09:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:09:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 16:08:29 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:42:28 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.12.2019 15:42:17 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.12.2019 13:37:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.119.2019.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2020"
23.12.2019 10:20:37 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
23.12.2019 09:15:11 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.12.2019 09:14:55 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.12.2019 13:29:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
20.12.2019 13:28:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.112.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap IV
20.12.2019 13:27:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.108.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap III
19.12.2019 13:01:39 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
19.12.2019 11:46:15 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XVII Sesji Rady Gminy Kampinos
18.12.2019 08:43:09 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych
17.12.2019 14:51:44 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
17.12.2019 14:30:22 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
17.12.2019 14:01:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
17.12.2019 14:01:17 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
17.12.2019 14:00:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
17.12.2019 12:00:28 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. planowania przestrzennego (umowa o pracę na zastępstwo)
17.12.2019 08:06:43 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
13.12.2019 14:13:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.110.2019.PN pn. "Rozłożenie klińca na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
13.12.2019 13:52:05 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
13.12.2019 12:01:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.119.2019.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2020"
12.12.2019 14:42:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr ZSP.271.3.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2020"