bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
Data Redaktor Zmiana
24.03.2014 13:25:57 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:22:03 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:19:57 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:16:15 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:14:25 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:12:58 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:11:49 Edytowano artykuł 2014
21.03.2014 14:39:54 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.12.14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert... - Zadanie Nr 1 do artykułu Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - Zadanie Nr 1
21.03.2014 14:37:47 Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - Zadanie Nr 1
21.03.2014 13:33:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2014”
20.03.2014 14:53:26 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
19.03.2014 10:22:41 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.3.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"
19.03.2014 10:01:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytnie + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"
19.03.2014 10:00:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"
17.03.2014 08:49:58 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:47:45 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:47:06 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:46:40 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:46:08 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:45:20 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:44:48 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:43:57 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:41:11 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:40:42 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:35:59 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
13.03.2014 15:13:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.2.2014.PN pn. Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2014 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego oraz klińca dla Gminy Kampinos w 2014 roku”
13.03.2014 15:12:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2014.PN pn. Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2014 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego oraz klińca dla Gminy Kampinos w 2014 roku”
13.03.2014 15:12:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2014.PN pn. Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2014 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego oraz klińca dla Gminy Kampinos w 2014 roku”
12.03.2014 13:42:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik druk zapytania + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2014”
12.03.2014 13:41:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2014”
11.03.2014 13:26:12 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 13:19:49 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 13:17:04 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 13:14:54 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 13:14:39 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 11:25:17 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 11:23:43 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 11:18:44 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 11:01:26 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:59:51 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:56:47 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:56:03 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:54:05 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:48:32 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:45:32 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:41:35 Edytowano artykuł 2014
10.03.2014 12:18:13 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
10.03.2014 12:17:47 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
10.03.2014 12:16:56 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos - fragment wsi Komorów oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
10.03.2014 12:16:37 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos - fragment wsi Komorów oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem