bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
Data Redaktor Zmiana
18.11.2016 10:05:52 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
18.11.2016 10:01:59 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
17.11.2016 09:52:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
17.11.2016 09:46:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
17.11.2016 09:37:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
17.11.2016 09:30:20 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
17.11.2016 09:06:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
16.11.2016 14:55:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
16.11.2016 14:44:48 Paweł Wróblewski Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK NR 2 XXXVI/159/16 prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
16.11.2016 14:44:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 XXXVI/159/16 program ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
16.11.2016 14:44:08 Paweł Wróblewski Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVI/159/16 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024r. do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
16.11.2016 14:43:46 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik PROGRAM z artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
16.11.2016 14:43:41 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
16.11.2016 11:39:52 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
16.11.2016 09:14:49 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
16.11.2016 07:52:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
15.11.2016 10:19:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 10:17:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 10:16:13 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 10:16:06 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 10:15:11 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 10:14:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 09:23:12 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
15.11.2016 09:13:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
15.11.2016 09:06:00 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
14.11.2016 16:56:07 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - III nabór
14.11.2016 12:49:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
09.11.2016 14:35:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
08.11.2016 12:08:48 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:08:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:08:33 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:08:27 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:08:17 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:07:57 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:07:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:07:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:07:12 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RBN do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:07:05 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB28S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:06:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB27S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:06:35 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 09:36:58 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 08.11.2016 r. w sprawie "Budowy hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową wraz z obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Stare Gnatowice
08.11.2016 09:36:37 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 08.11.2016 r. w sprawie "Budowy hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową wraz z obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Stare Gnatowice
08.11.2016 09:36:05 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 08.11.2016 r. w sprawie "Budowy hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową wraz z obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Stare Gnatowice
08.11.2016 09:07:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
08.11.2016 09:06:50 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
07.11.2016 10:36:37 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Wykaz stowarzyszeń do artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.11.2016 10:36:27 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik WYKAZ z artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
03.11.2016 10:48:22 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
03.11.2016 09:52:49 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
03.11.2016 09:13:24 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016