bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
18.03.2015 21:15:00 Dodany załącznik Zał. nr 3 - Formularz zgłoszeniowy do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1 - POWIERZENIE
18.03.2015 21:13:46 Dodany załącznik Zał. nr 2 - Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1 - POWIERZENIE
18.03.2015 21:12:09 Dodany załącznik Zał. nr 1 - Ogłoszenie o otwartym konkursie do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1 - POWIERZENIE
18.03.2015 21:10:37 Dodany załącznik Zarządzenie - Zadanie nr 1 do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1 - POWIERZENIE
18.03.2015 21:08:29 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1 - POWIERZENIE
18.03.2015 21:07:44 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1 - POWIERZENIE
18.03.2015 15:22:12 Dodany załącznik projekt rysunku planu - Kampinos A POnŚ do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.03.2015 15:20:07 Dodany załącznik projekt rysunku planu - Kampinos A cz. Ia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.03.2015 15:18:33 Usunięty załącznik Kampinos A POnŚ z artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.03.2015 15:18:29 Usunięty załącznik Kampinos A część Ia z artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.03.2015 15:15:12 Dodany załącznik Kampinos A POnŚ do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.03.2015 15:13:24 Dodany załącznik Kampinos A część Ia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.03.2015 15:04:28 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1 - POWIERZENIE
18.03.2015 15:03:45 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1 - POWIERZENIE
16.03.2015 09:37:21 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
16.03.2015 09:02:39 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
11.03.2015 13:46:31 Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektor ds. inwestycji
11.03.2015 13:45:51 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektor ds. inwestycji
09.03.2015 15:03:46 Edytowano artykuł 2014
09.03.2015 13:46:50 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2015.PP "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
09.03.2015 13:45:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zmodyfikowany załącznik nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PP "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
05.03.2015 13:14:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PP "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
05.03.2015 13:14:02 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2015.PP "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
05.03.2015 13:13:43 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2015.PP "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
05.03.2015 13:12:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.9.2015.PP "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
05.03.2015 10:02:38 Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
03.03.2015 13:47:37 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 13:43:49 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 13:39:13 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 13:14:17 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 12:59:00 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 12:53:06 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 11:26:29 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 10:45:56 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
02.03.2015 15:32:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015" "
02.03.2015 15:23:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015" "
02.03.2015 14:51:47 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
02.03.2015 14:34:46 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
02.03.2015 14:33:19 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
02.03.2015 14:32:30 Dodany nowy artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
02.03.2015 14:26:35 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
02.03.2015 14:26:02 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
02.03.2015 14:22:12 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
02.03.2015 14:14:46 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
27.02.2015 15:56:08 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
27.02.2015 15:55:43 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
26.02.2015 12:19:21 Edytowano artykuł 2015
26.02.2015 12:18:34 Edytowano artykuł 2015
26.02.2015 11:43:01 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 17:18:04 Edytowano artykuł 2015