bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
01.02.2019 12:43:40 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres 3 lat
01.02.2019 12:38:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres 3 lat (Łazy A)
01.02.2019 12:38:41 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres 3 lat (Komorów)
01.02.2019 12:38:16 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres 3 lat (Komorów)
01.02.2019 12:37:59 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres 3 lat (Komorów)
29.01.2019 14:22:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
29.01.2019 13:39:41 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
24.01.2019 15:06:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"
24.01.2019 15:03:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 24.01.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"
24.01.2019 15:02:28 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.1.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"
23.01.2019 11:58:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.01.2019r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
23.01.2019 11:58:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 23.01.2019r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
23.01.2019 11:58:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 23.01.2019r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
21.01.2019 14:46:46 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
21.01.2019 13:35:03 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
21.01.2019 13:34:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
21.01.2019 13:20:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
21.01.2019 13:19:35 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
21.01.2019 13:18:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
21.01.2019 13:11:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 21.01.2019r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
21.01.2019 13:11:26 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 21.12.2018r. z artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
21.01.2019 13:11:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 21.12.2018r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
15.01.2019 14:59:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan postępowań zamówień publicznych na 2019r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2019r.
15.01.2019 14:58:51 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2019r.
15.01.2019 14:58:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan postępowań zamówień publicznych na 2018r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2018r.
15.01.2019 14:56:59 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2018r.
15.01.2019 14:49:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan postępowań zamówień publicznych na 2017r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2017r.
15.01.2019 14:48:24 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2017r.
14.01.2019 15:58:45 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji
14.01.2019 15:58:28 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji
14.01.2019 11:48:24 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.2.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
14.01.2019 11:48:12 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.2.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
14.01.2019 11:47:19 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.1.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
14.01.2019 11:47:00 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.1.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
11.01.2019 13:53:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.01.2019r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
11.01.2019 11:49:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11.01.2019r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
11.01.2019 11:48:33 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
11.01.2019 11:06:47 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Rada Gminy
11.01.2019 11:05:50 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Rada Gminy
10.01.2019 14:14:41 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
10.01.2019 08:00:52 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 stycznia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.01.2019 08:00:30 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 stycznia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.01.2019 07:51:15 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
08.01.2019 14:44:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 5 do artykułu Sprawa nr SZP.271.3.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019"
08.01.2019 12:00:01 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
07.01.2019 17:05:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1 i 3 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
04.01.2019 11:45:13 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014-2017 do artykułu Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014-2017
04.01.2019 11:44:15 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr III/16/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. do artykułu Program opieki nad zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018-2021
04.01.2019 11:43:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść PROGRAMU do artykułu Program opieki nad zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018-2021
04.01.2019 11:42:19 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Program opieki nad zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018-2021