bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
10.06.2010 13:13:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zaświadczenie ZUS do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
10.06.2010 12:32:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 rok str.4 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
10.06.2010 12:31:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 rok str.3 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
10.06.2010 12:31:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 rok str.2 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
10.06.2010 12:30:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 rok str.1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
10.06.2010 12:29:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
10.06.2010 11:55:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 2 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
08.06.2010 15:16:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zaświadczenie o wyborze Wójta do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
08.06.2010 15:16:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
08.06.2010 15:15:07 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zasąwiadczenie o nadaniu numeru REGON z artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
08.06.2010 15:14:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zasąwiadczenie o nadaniu numeru REGON do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
08.06.2010 15:14:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Uchwała o powołaniu Skarbnika do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
08.06.2010 15:13:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zestawienie przepływów pieniężnych str.3 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
08.06.2010 15:13:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zestawienie przepływów pieniężnych str.2 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
08.06.2010 15:12:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zestawienie przepływów pieniężnych str.1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
08.06.2010 15:10:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
08.06.2010 15:09:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
08.06.2010 14:44:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
08.06.2010 14:43:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/5/2010 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
07.06.2010 11:15:33 Edytowano artykuł Dane adresowe
07.06.2010 10:57:27 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
01.06.2010 12:00:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”
01.06.2010 11:58:56 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/5/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”
01.06.2010 11:57:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/5/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”
01.06.2010 11:56:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z 4 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:55:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z 3 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:54:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z 2 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:53:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z 1 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:52:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N 2 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:49:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N 1 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:48:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS 2 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:48:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS 1 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:47:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:46:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:45:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:45:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:44:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:44:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:31:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:30:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:30:02 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:28:44 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 3 Uchwała nr XLIX/220/10 Rady Gminy Kampinos
01.06.2010 11:28:11 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 4 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu
01.06.2010 11:27:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:23:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:22:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Uchwała Rady Gminy Kampinos do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 3 Uchwała nr XLIX/220/10 Rady Gminy Kampinos
01.06.2010 11:21:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 3 Uchwała nr XLIX/220/10 Rady Gminy Kampinos
01.06.2010 11:20:23 Katarzyna Zielerowicz Usunięto artykuł Sprawa nr 341/5/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytó
01.06.2010 11:19:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia strona 2 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 4 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu
01.06.2010 11:18:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia strona 1 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 4 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu