bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
Data Redaktor Zmiana
23.05.2017 13:25:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 maja 2017 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.05.2017 13:25:19 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 maja 2017 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.05.2017 13:24:03 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 maja 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.05.2017 13:23:38 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 maja 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.05.2017 11:34:59 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
23.05.2017 11:34:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 16.01.2017 r
23.05.2017 11:34:27 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 6 lutego 2017 r.
23.05.2017 07:37:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
23.05.2017 07:37:15 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 13 marca 2017 r.
23.05.2017 07:37:00 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 22 maja 2017 r.
22.05.2017 14:56:01 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja ws. naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. promocji
22.05.2017 14:55:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. promocji
22.05.2017 11:15:24 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
22.05.2017 11:13:09 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
22.05.2017 10:24:04 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
22.05.2017 10:23:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
18.05.2017 09:20:41 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
17.05.2017 10:52:52 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Rada Gminy
17.05.2017 08:07:17 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 22 maja 2017 r.
15.05.2017 14:12:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 15.05.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
15.05.2017 14:10:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ z dnia 15.05.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
15.05.2017 14:09:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
12.05.2017 13:26:01 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
12.05.2017 08:17:17 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Wniosek do artykułu WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
12.05.2017 08:16:49 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Wniosek z artykułu WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
12.05.2017 08:16:36 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Wniosek do artykułu WNIOSEK o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi wewnętrznej Gminy Kampinos
12.05.2017 08:15:47 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Wniosek do artykułu WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
12.05.2017 08:14:15 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
12.05.2017 08:13:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi wewnętrznej Gminy Kampinos
12.05.2017 08:13:22 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi wewnętrznej Gminy Kampinos
11.05.2017 15:19:36 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
11.05.2017 08:19:57 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. promocji
11.05.2017 08:19:09 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. promocji
10.05.2017 13:10:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść wykazu do artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono  ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2016 rok
10.05.2017 13:10:14 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono  ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2016 rok
10.05.2017 13:08:03 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść wykazu do artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2016 rok
10.05.2017 13:06:32 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2016 rok
10.05.2017 08:32:44 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
08.05.2017 09:37:15 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
05.05.2017 14:56:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:46:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:42:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Kwiatkówek do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:41:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar ul. Sasanki do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:41:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Zjazd Łazy do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:41:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Strzyżew do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:40:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Wola Pasikońska do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:40:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Łazy do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:39:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Kirsztajnów - Strojec do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:36:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 057.05.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 12:06:46 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"