bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
15.01.2015 11:37:44 Dodany załącznik OGŁOSZENIE do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos - przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w Kampinosie A
15.01.2015 11:35:05 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos - przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w Kampinosie A
15.01.2015 09:46:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015- II"
13.01.2015 12:23:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.28.2014.PP pn.:"Badanie i odbiór, ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) oraz odbiór zawartości piaskownika (kod odpadu 19 08 02) pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kampinos A i Łazy wraz z wywozem i zagospodarowaniem" 8
12.01.2015 10:09:21 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2014r. - II" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35 869,00zł,00 zł
12.01.2015 10:07:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2014r. - II" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35 869,00zł,00 zł
09.01.2015 15:01:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015- II"
09.01.2015 15:00:31 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.5.2015.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015- II"
09.01.2015 14:59:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2015.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015- II"
09.01.2015 11:23:26 Edytowano artykuł 2014
08.01.2015 14:28:46 Edytowano artykuł 2014
08.01.2015 14:26:35 Edytowano artykuł 2014
08.01.2015 14:25:05 Edytowano artykuł 2014
08.01.2015 13:52:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.4.2015.PP pn.:"Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos"
08.01.2015 13:52:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2015.PP pn.:"Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos"
08.01.2015 13:51:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.3.2015.PP pn.:"„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, tłocznej, we wsi Kampinos A, Podkampinos, Kampinos, Kwiatkówek, Komorów”
08.01.2015 13:50:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2015.PP pn.:"„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, tłocznej, we wsi Kampinos A, Podkampinos, Kampinos, Kwiatkówek, Komorów”
08.01.2015 13:01:07 Katarzyna Zielerowicz Usunięto artykuł Poniżej 30 000 euro - zapytania cenowe z kategorii ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2015
08.01.2015 13:00:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł
08.01.2015 11:59:56 Edytowano artykuł 2014
08.01.2015 11:59:10 Edytowano artykuł 2014
08.01.2015 10:36:37 Katarzyna Zielerowicz Usunięto artykuł Sprawa nr 271.33.2014.PP pn.„Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos”: z kategorii ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2014
08.01.2015 08:01:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 13 - Wykaz przyłaczy Podkampinos do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:46:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie 3 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:46:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfkowany załacznik nr 13 - Wykaz przyłączy Podkampinos do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:45:24 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wyjaśnienie 3 z artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:45:17 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zmodyfkowany załacznik nr 13 - Wykaz przyłączy Podkampinos z artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:42:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie 3 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:41:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfkowany załacznik nr 13 - Wykaz przyłączy Podkampinos do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:40:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfkowany załacznik nr 13 - Wykaz przyłączy Komorów do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:39:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ nr 5 z dnia 7.01.2015r (dotyczy ilości przyłaczy) do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:38:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 7.01.2015 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:26:53 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wyjaśnienie 3 z artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:26:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie 3 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:05:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 7.01.2015r. do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:04:59 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik SIWZ zmodyfikowana z dnia 7.01.2015 z artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:04:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana z dnia 7.01.2015 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 15:04:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ nr 4 z dnia 7.01.2015r do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
05.01.2015 12:02:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PP pn.:"Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
05.01.2015 12:01:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2015.PP pn.:"Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
05.01.2015 11:24:48 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.31.2014.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Kampinos w roku 2015
05.01.2015 11:17:52 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.29.2014.PP pn.:"Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2015" "
02.01.2015 15:33:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PP "Dostawa tonerów do drukarek, faxu i urządzeń wielofunkcyjnych oraz bębnów do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015"
02.01.2015 15:32:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2015.PP "Dostawa tonerów do drukarek, faxu i urządzeń wielofunkcyjnych oraz bębnów do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015"
02.01.2015 15:31:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.30.2014.PP "Usługa informatyczna i serwisowa urzadzeń dla potrzeb Urzędu Gminy Kampinos"
02.01.2015 15:31:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.30.2014.PP "Usługa informatyczna i serwisowa urzadzeń dla potrzeb Urzędu Gminy Kampinos"
02.01.2015 15:30:06 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.22.2014.PP "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015"
02.01.2015 15:29:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.22.2014.PP "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015"
02.01.2015 15:29:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2014.PP "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015"
02.01.2015 14:23:12 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr 271.23.2014.PP pn.:Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2015" "