bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
07.02.2017 16:17:54 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Załącznik nr -STWIORB część elektryczna z artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 16:17:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr -STWIORB część elektryczna do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 14:04:35 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt drogowy do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 14:03:49 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt drogowy część 1 do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 13:59:29 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt drogowy część 2 do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 13:58:28 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt drogowy część 3 do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 13:57:17 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt kanalizacji deszczowej do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 13:56:44 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt elektryczny do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 13:54:17 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Przedmiary do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 13:52:28 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 08:12:16 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
06.02.2017 11:55:42 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 6 lutego 2017 r.
03.02.2017 11:28:46 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
02.02.2017 14:32:47 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
02.02.2017 12:18:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
02.02.2017 12:18:29 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
02.02.2017 08:13:39 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
02.02.2017 08:04:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.02.2017 08:04:29 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.02.2017 07:58:47 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 6 lutego 2017 r.
02.02.2017 07:38:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
02.02.2017 07:38:23 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
01.02.2017 09:00:06 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
31.01.2017 14:35:10 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.63.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
31.01.2017 14:34:59 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.63.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
31.01.2017 14:32:59 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.62.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
31.01.2017 14:32:43 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.62.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
31.01.2017 14:12:33 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
27.01.2017 14:13:08 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść zarządzenia do artykułu Zarządzenie nr 0050.5.2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Kampinos
27.01.2017 14:12:44 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 0050.5.2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Kampinos
27.01.2017 14:08:44 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
27.01.2017 12:23:12 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 stycznia 2017 roku ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
27.01.2017 07:31:18 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2016 roku
26.01.2017 10:45:56 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.01.2017 10:42:17 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.01.2017 10:34:47 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
24.01.2017 12:51:22 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść postanowienia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 stycznia 2017 roku ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
24.01.2017 12:50:56 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 stycznia 2017 roku ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
24.01.2017 10:11:05 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
24.01.2017 09:42:12 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
19.01.2017 12:54:47 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
18.01.2017 10:48:57 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
18.01.2017 10:38:52 Joanna Basiak Dodany nowy artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
18.01.2017 10:37:54 Joanna Basiak Dodany nowy artykuł 2017
17.01.2017 14:10:38 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16 stycznia zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.01.2017 14:10:24 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16 stycznia zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.01.2017 11:37:45 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł 2017
17.01.2017 09:45:49 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy w roku 2017
16.01.2017 14:53:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
16.01.2017 09:19:37 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"