bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
26.10.2016 10:59:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:56:51 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:46:31 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:45:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:41:47 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:34:41 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:29:20 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:27:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
25.10.2016 14:24:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.91.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
25.10.2016 12:27:30 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - III nabór
25.10.2016 12:27:17 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - III nabór
25.10.2016 12:24:03 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
25.10.2016 11:24:36 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXIX/124/16 do artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
25.10.2016 11:23:44 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014 z artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
25.10.2016 11:23:38 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
25.10.2016 11:21:01 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21.10.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
25.10.2016 11:20:42 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21.10.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
25.10.2016 10:15:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2016 roku
25.10.2016 09:38:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
25.10.2016 09:34:50 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
25.10.2016 09:32:21 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
25.10.2016 09:29:54 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
24.10.2016 14:03:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu 271.15.2016.PP pn.: "Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie w sezonie grzewczym 2016/ 2017" - Zamawiający Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
24.10.2016 11:56:34 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - II nabór
21.10.2016 14:05:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik STWIORB część elektryczna do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 14:04:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.10.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 14:03:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.10.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 14:02:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Przedmiary do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 14:01:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB część drogowa do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 14:01:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB część elektryczna do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 14:00:49 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik STWIORB część drogowa z artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:58:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik STWIORB część drogowa do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:57:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załacznik nr 9 - Projekt drogowy do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:56:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załacznik nr 9 - Projekt drogowy część 1 do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:55:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załacznik nr 9 - Projekt drogowy część 2 do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:54:46 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Załacznik nr 9 - Projekt drogowy część 2 z artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:53:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załacznik nr 9 - Projekt drogowy część 2 do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:48:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załacznik nr 9 - Projekt drogowy część 3 do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:39:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt kanalizacji deszczowej do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:38:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załacznik nr 9 - Projekt elektryczny do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:30:47 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Załącznik nr 9 - Projekt kanalizacji deszczowej z artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:30:42 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Załacznik nr 9 - Projekt elektryczny z artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:26:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt kanalizacji deszczowej do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 13:25:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załacznik nr 9 - Projekt elektryczny do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 12:21:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
19.10.2016 12:11:38 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
19.10.2016 12:00:23 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
18.10.2016 11:18:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
17.10.2016 15:19:57 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - II nabór
17.10.2016 14:44:49 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016