bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
25.11.2019 09:55:21 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-28S do artykułu Sprawozdanie za I kwartał 2019 r.
25.11.2019 09:55:05 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-27S do artykułu Sprawozdanie za I kwartał 2019 r.
25.11.2019 09:54:47 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdanie za I kwartał 2019 r.
25.11.2019 09:54:29 Monika Chądzyńska Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdanie za I kwartał 2019 r.
25.11.2019 09:50:34 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za III kwartał 2019 r.
25.11.2019 09:50:14 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za II kwartał 2019 r.
25.11.2019 09:48:04 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za I kwartał 2019 r.
22.11.2019 14:06:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:51:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWiOR - Strzyżew do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:50:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWiOR - Strojec do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:50:19 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 9 - STWiOR z artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:50:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWiOR do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:49:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8- Przedmiar - Strzyżew do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:49:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar - Strojec do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:48:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy cz. 7 - Strzyżew do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:48:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy cz. 6 - Strzyżew do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:48:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy cz. 5 - Strzyżew do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:47:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy cz. 4 - Strzyżew do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:46:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy cz. 3 - Strzyżew do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:46:22 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy cz. 2 - Strzyżew do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:45:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy cz. 1 - Strzyżew do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:44:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt budowlany cz. 5 - Strojec do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:44:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt budowlany cz. 4 - Strojec do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:43:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt budowlany cz. 3 - Strojec do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:43:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt budowlany cz. 2 - Strojec do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:43:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt budowlany cz. 1 - Strojec do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:41:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:40:26 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.113.2019.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kampinos"
22.11.2019 13:28:23 Aneta Wojcieska Usunięto artykuł Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kampinos z kategorii 2020
22.11.2019 11:55:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.112.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap IV
22.11.2019 11:37:52 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł
22.11.2019 10:28:23 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
21.11.2019 14:49:13 Aneta Wojcieska Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Kampinos
21.11.2019 14:48:01 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik Statut Gminy Kampinos z artykułu Statut Gminy Kampinos
21.11.2019 14:11:23 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21 listopada 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję kończącą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.11.2019 14:10:48 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21 listopada 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję kończącą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.11.2019 13:08:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.110.2019.PN pn. "Rozłożenie klińca na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
20.11.2019 14:57:44 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
20.11.2019 14:55:58 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
20.11.2019 14:31:13 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
20.11.2019 14:26:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiany z dnia 20.11.2019 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.110.2019.PN pn. "Rozłożenie klińca na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
20.11.2019 07:59:06 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Raport z konsultacji społecznych w sprawie "Rocznego programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."
19.11.2019 13:04:18 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
19.11.2019 13:00:45 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
19.11.2019 12:49:24 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
19.11.2019 09:07:28 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
19.11.2019 08:10:05 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
18.11.2019 15:36:11 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
15.11.2019 12:26:37 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Transmisja XV Sesji Rady Gminy Kampinos
15.11.2019 11:28:10 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej