bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
12.08.2009 08:03:27 Edytowano artykuł Referat Finansowy
12.08.2009 08:02:25 Edytowano artykuł Referat Finansowy
12.08.2009 08:00:21 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
11.08.2009 08:57:23 Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos na fragmencie wsi ŁAZY KOLONIA LUDWIKÓW oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
11.08.2009 08:56:45 Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos na fragmencie wsi SZCZYTNO oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
11.08.2009 08:55:04 Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos na fragmencie wsi ŁAZY KOLONIA LUDWIKÓW oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
11.08.2009 08:54:03 Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos na fragmencie wsi SZCZYTNO oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
07.08.2009 15:36:07 Edytowano artykuł 2007
07.08.2009 15:35:14 Edytowano artykuł 2007
07.08.2009 15:30:01 Edytowano artykuł 2007
07.08.2009 15:24:27 Dodany załącznik SPECYFIKACJA do artykułu Sprawa nr 341/13/2009 - SIWZ - Zakup oraz transport frezu asfaltowego tzw. destruktu wraz z przygotowaniem podłoża do jego rozłożenia oraz rozgarnięcie i wałowanie
07.08.2009 15:24:02 Edytowano artykuł Sprawa nr 341/13/2009 - SIWZ - Zakup oraz transport frezu asfaltowego tzw. destruktu wraz z przygotowaniem podłoża do jego rozłożenia oraz rozgarnięcie i wałowanie
07.08.2009 15:23:39 Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/13/2009 - SIWZ - Zakup oraz transport frezu asfaltowego tzw. destruktu wraz z przygotowaniem podłoża do jego rozłożenia oraz rozgarnięcie i wałowanie
07.08.2009 15:20:52 Dodany załącznik TREŚĆ OGŁOSZENIA do artykułu 271498-2009 OGŁOSZENIE - Zakup oraz transport frezu asfaltowego tzw. destruktu, wraz z przygotowaniem podłoża do jego rozłożenia oraz rozgarnięcie i wałowanie
07.08.2009 15:20:01 Edytowano artykuł 271498-2009 OGŁOSZENIE - Zakup oraz transport frezu asfaltowego tzw. destruktu, wraz z przygotowaniem podłoża do jego rozłożenia oraz rozgarnięcie i wałowanie
07.08.2009 15:17:49 Dodany nowy artykuł 271498-2009 OGŁOSZENIE - Zakup oraz transport frezu asfaltowego tzw. destruktu, wraz z przygotowaniem podłoża do jego rozłożenia oraz rozgarnięcie i wałowanie
07.08.2009 13:57:05 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos na fragmencie wsi SZCZYTNO oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
07.08.2009 13:55:48 Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na fragmencie wsi PODKAMPINOS Gminy Kampinos oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
07.08.2009 13:55:17 Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos na fragmencie wsi ŁAZY KOLONIA LUDWIKÓW oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
07.08.2009 13:54:07 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos na fragmencie wsi ŁAZY KOLONIA LUDWIKÓW oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
07.08.2009 13:51:23 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na fragmencie wsi PODKAMPINOS Gminy Kampinos oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
06.08.2009 12:56:30 Edytowano artykuł Rada Gminy
06.08.2009 12:48:17 Edytowano artykuł Rada Gminy
06.08.2009 12:46:28 Edytowano artykuł Rada Gminy
06.08.2009 12:34:53 Edytowano artykuł 2008
06.08.2009 12:33:12 Edytowano artykuł Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kampinos
06.08.2009 12:19:32 Edytowano artykuł Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kampinos
06.08.2009 12:14:41 Dodany nowy artykuł Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kampinos
06.08.2009 12:00:21 Edytowano artykuł Rada Gminy
06.08.2009 11:48:43 Edytowano artykuł Rada Gminy
06.08.2009 11:46:22 Edytowano artykuł Rada Gminy
06.08.2009 11:43:33 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 11:38:54 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 11:32:44 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 11:29:10 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 11:08:53 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 11:07:52 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 11:06:54 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:49:37 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:49:14 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:47:30 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:40:45 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:39:51 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:39:11 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:38:46 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:38:05 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:20:16 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:18:49 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:17:38 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
04.08.2009 10:44:21 Edytowano artykuł ZAMÓWIENIA PUBLICZNE