bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
29.03.2019 13:43:29 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
29.03.2019 12:57:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
29.03.2019 12:29:34 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
29.03.2019 11:30:54 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 27 marca 2019 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy
29.03.2019 11:30:25 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 27 marca 2019 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy
28.03.2019 13:28:27 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
28.03.2019 10:04:59 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
28.03.2019 09:12:27 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
26.03.2019 14:00:17 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
26.03.2019 10:09:37 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Komunikat ws. naboru wniosków dla spółek wodnych
25.03.2019 18:13:28 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Transmisja VI Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r.
22.03.2019 14:02:02 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
20.03.2019 14:22:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 19.03.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
20.03.2019 09:36:04 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.03.2019 09:35:54 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.03.2019 09:35:43 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.03.2019 09:35:33 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.03.2019 09:35:20 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.03.2019 09:35:05 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.03.2019 09:34:44 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.03.2019 09:34:26 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.03.2019 07:39:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik do sprawozdania do artykułu Konsultacje społeczne zmian w Statutach Sołectw
18.03.2019 07:38:58 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Sprawozdanie z konsultacji do artykułu Konsultacje społeczne zmian w Statutach Sołectw
15.03.2019 13:49:47 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
15.03.2019 13:40:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
14.03.2019 14:58:36 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacje ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2019
14.03.2019 14:54:42 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
14.03.2019 12:36:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 12:08:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - STWIORB - OSP Szczytno do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 12:07:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - STWIORB - Świetlica Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 12:06:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - STWIORB - Urząd Gminy do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 12:05:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę - OSP Szczytno do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 12:05:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę - Świetlica Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 12:03:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Decyzja - pozwolenie na budowę - Urząd Gminy do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 12:01:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Przedmiary - OSP Szczytno do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 12:00:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Przedmiary - Świetlica Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 11:57:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Przedmiary - Urząd Gminy do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 11:54:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekty budowlane - OSP Szczytno do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 11:53:36 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekty budowlane - Świetlica Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 11:52:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekty budowlane - Urząd Gminy do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 11:50:28 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 8 - Projekty budowlany - Urząd Gminy z artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 11:50:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekty budowlany - Urząd Gminy do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 11:48:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Audyt energetyczny - OSP Szczytno do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 11:48:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Audyt energetyczny - Świetlica Łazy do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 11:46:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Audyt energetyczny - Urząd Gminy do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 11:45:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.03.2019 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
14.03.2019 11:43:28 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
13.03.2019 08:38:06 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
11.03.2019 16:20:28 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść zapytania do artykułu Zapytanie z dnia 25 lutego 2019 r.
11.03.2019 16:20:15 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zapytanie z dnia 25 lutego 2019 r.