bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
16.08.2016 13:56:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16.08.2016 r.
16.08.2016 13:55:51 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16.08.2016 r.
16.08.2016 11:58:26 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
08.08.2016 16:06:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.84.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
08.08.2016 16:06:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.84.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
08.08.2016 15:10:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.77.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
08.08.2016 13:01:59 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 01.08.2016 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego
08.08.2016 13:01:41 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 01.08.2016 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego
05.08.2016 13:21:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
04.08.2016 15:20:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.77.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
04.08.2016 15:13:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.77.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
04.08.2016 08:07:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat
04.08.2016 08:05:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat
01.08.2016 14:44:55 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2016 roku
29.07.2016 08:54:24 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
28.07.2016 14:31:54 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
28.07.2016 09:14:57 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
28.07.2016 09:04:54 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.07.2016 14:30:36 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Zawiadomienia do artykułu Zawiadomienie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu usługowo-mieszkaniowego składającego się z budynku pensjonatowego i budynku administracyjno-zabiegowego we wsi Zawady gm. Kampinos na fragmencie działki ewid. nr 58
26.07.2016 14:30:17 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu usługowo-mieszkaniowego składającego się z budynku pensjonatowego i budynku administracyjno-zabiegowego we wsi Zawady gm. Kampinos na fragmencie działki ewid. nr 58
26.07.2016 08:54:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
26.07.2016 08:51:51 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
26.07.2016 08:50:10 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
26.07.2016 08:48:40 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
26.07.2016 08:46:45 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
26.07.2016 08:45:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
22.07.2016 08:55:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. inwestycji
21.07.2016 13:47:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 9 Rozkład jazdy do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
21.07.2016 13:46:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
21.07.2016 13:45:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
21.07.2016 13:44:54 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
21.07.2016 13:44:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
21.07.2016 13:40:54 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
21.07.2016 13:39:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
20.07.2016 11:38:01 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
19.07.2016 14:03:07 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 08.07.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.07.2016 14:02:51 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 08.07.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.07.2016 09:02:23 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
18.07.2016 16:33:08 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. inwestycji
14.07.2016 11:14:20 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
12.07.2016 11:19:21 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Schemat organizacyjny do artykułu Schemat Organizacyjny UG
12.07.2016 11:19:08 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Schemat organizacyjny z artykułu Schemat Organizacyjny UG
12.07.2016 10:54:13 Paweł Wróblewski Dodany załącznik REGULAMIN ORGANIZACYJNY do artykułu Regulamin Organizacyjny
12.07.2016 10:52:44 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Regulamin Organizacyjny z artykułu Regulamin Organizacyjny
12.07.2016 10:52:37 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny
12.07.2016 10:19:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
12.07.2016 10:17:13 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2016 roku
12.07.2016 10:13:05 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WYKAZ do artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
12.07.2016 10:12:55 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik WYKAZ z artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
12.07.2016 10:06:24 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WYKAZ do artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos