bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
20.03.2013 14:02:05 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 14:00:10 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 13:57:52 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 13:55:23 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 13:55:09 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 13:54:14 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
20.03.2013 13:52:26 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
20.03.2013 13:45:12 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
20.03.2013 13:44:52 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
20.03.2013 13:43:32 Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego do artykułu Zameldowanie na pobyt stały
20.03.2013 13:42:39 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt stały
20.03.2013 13:37:07 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt stały
20.03.2013 13:32:03 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt stały
20.03.2013 13:31:35 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt stały
20.03.2013 13:26:35 Edytowano artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
20.03.2013 13:23:31 Dodany załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
20.03.2013 13:22:32 Dodany załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
20.03.2013 13:21:22 Edytowano artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
20.03.2013 13:20:51 Edytowano artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
20.03.2013 13:20:24 Edytowano artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
20.03.2013 13:16:49 Edytowano artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
20.03.2013 11:55:52 Edytowano artykuł 2013
20.03.2013 11:54:18 Edytowano artykuł 2013
20.03.2013 11:53:12 Edytowano artykuł 2013
20.03.2013 11:51:06 Edytowano artykuł 2013
20.03.2013 11:31:34 Edytowano artykuł 2013
20.03.2013 11:23:08 Edytowano artykuł 2013
20.03.2013 11:21:51 Edytowano artykuł 2013
19.03.2013 13:46:58 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik pytania + odpowiedzi do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 wyjaśnienie do zadania pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
19.03.2013 13:45:30 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2013 wyjaśnienie do zadania pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
19.03.2013 10:57:46 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zapytanie + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.8.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Oznakowanie małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kampinos w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi”
19.03.2013 10:57:14 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.8.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Oznakowanie małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kampinos w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi”
14.03.2013 15:16:31 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wykaz liczby szkód do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz majątku Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:16:10 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wykaz sprzętu elektronicznego do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz majątku Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:15:44 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wykaz pojazdów do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz majątku Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:15:19 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wykaz środków trwałych do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz majątku Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:14:49 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wykaz budynków do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz majątku Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:14:17 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacje podstawowe do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz majątku Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:13:48 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.4.2013 załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz majątku Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:13:30 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2013 załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz majątku Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:11:05 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:10:27 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:08:36 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego"
14.03.2013 15:08:16 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.4.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego"
14.03.2013 15:08:00 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego"
14.03.2013 12:48:16 Dodany załącznik Załączniki do Zarządzenia - karty oceny do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:47:50 Usunięty załącznik Załąćzniki do Zarządzenia - karty oceny z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:47:29 Dodany załącznik Oświadczenie Oferenta do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:46:29 Usunięty załącznik Oświadczenie Oferenta z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:46:19 Dodany załącznik Oświadczenie Oferenta do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT