bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
28.02.2014 14:51:55 Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja opisowa dotycząca przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2013 roku w Urzędzie Gminy Kampinos
28.02.2014 14:51:14 Dodany nowy artykuł Informacja opisowa dotycząca przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2013 roku w Urzędzie Gminy Kampinos
26.02.2014 10:36:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
26.02.2014 10:35:26 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
26.02.2014 09:57:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
26.02.2014 09:57:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
25.02.2014 14:23:35 Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie naboru przedstawicieli NGO do Komisji Konkursowych do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
25.02.2014 14:22:32 Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz załączniki - Ogłoszenie i wzory kart ocen do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
25.02.2014 14:16:59 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
25.02.2014 14:15:34 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
25.02.2014 14:13:11 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
25.02.2014 14:12:23 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
25.02.2014 14:09:47 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1
25.02.2014 11:03:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 11 do SIWZ ZAKTUALIZOWANY do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
25.02.2014 11:02:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienia II do SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
24.02.2014 13:41:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 10.5 do SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
24.02.2014 13:41:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie do SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
20.02.2014 13:50:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa 271.2.2014.PP zawiadomie o wyniku postepowania dla zamówienia pon. 14 000 euro dot. "Sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2014”
20.02.2014 13:49:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa 271.2.2014.PP zawiadomie o wyniku postepowania dla zamówienia pon. 14 000 euro dot. "Sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2014”
20.02.2014 13:47:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o odrzuceniu oferty do artykułu Sprawa 271.2.2014.PP zawiadomienie o odrzuceniu oferty dla zamówienia pon. 14 000 euro dot. "Sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2014”
20.02.2014 13:47:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa 271.2.2014.PP zawiadomienie o odrzuceniu oferty dla zamówienia pon. 14 000 euro dot. "Sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2014”
19.02.2014 14:42:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 11 do SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
19.02.2014 14:42:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 10.4 do SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
19.02.2014 14:42:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 10.3 do SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
19.02.2014 14:41:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 10.2 do SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
19.02.2014 14:41:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 10.1 do SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
19.02.2014 14:40:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
19.02.2014 14:40:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
19.02.2014 13:34:11 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
19.02.2014 13:30:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
19.02.2014 09:26:11 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
19.02.2014 09:10:59 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
14.02.2014 15:01:46 Edytowano artykuł 2013
14.02.2014 14:59:44 Edytowano artykuł 2013
14.02.2014 14:57:26 Edytowano artykuł 2011
14.02.2014 14:53:35 Edytowano artykuł 2011
14.02.2014 14:51:28 Edytowano artykuł 2011
14.02.2014 14:48:22 Edytowano artykuł 2011
14.02.2014 14:46:54 Edytowano artykuł 2013
14.02.2014 14:45:34 Edytowano artykuł 2013
14.02.2014 14:44:09 Edytowano artykuł 2010
14.02.2014 14:43:01 Edytowano artykuł 2010
14.02.2014 14:39:36 Edytowano artykuł 2010
14.02.2014 14:29:12 Edytowano artykuł 2010
14.02.2014 13:20:50 Edytowano artykuł 2010
14.02.2014 13:19:16 Edytowano artykuł 2013
14.02.2014 13:14:35 Edytowano artykuł 2013
14.02.2014 12:33:07 Edytowano artykuł 2013
14.02.2014 12:26:06 Edytowano artykuł 2010
14.02.2014 12:24:25 Edytowano artykuł 2013