bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
Data Redaktor Zmiana
14.05.2014 10:27:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
14.05.2014 09:56:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
14.05.2014 09:44:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
14.05.2014 09:43:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Pytania + odpowiedzi do treści SIWZ i dokumentacji II do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
13.05.2014 13:14:59 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
13.05.2014 10:50:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Pytania + odpowiedzi do treści SIWZ i dokumentacji do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
12.05.2014 12:39:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
07.05.2014 15:15:35 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.29.14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert... - Zadanie Nr 2 do artykułu Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - Zadanie Nr 2
07.05.2014 15:14:41 Edytowano artykuł Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - Zadanie Nr 2
07.05.2014 15:13:56 Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - Zadanie Nr 2
07.05.2014 11:01:40 Edytowano artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
06.05.2014 14:01:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik STWIORB do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
06.05.2014 14:01:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki wraz z umową do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
06.05.2014 14:00:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
06.05.2014 14:00:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
05.05.2014 09:35:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik STWIORB - załącznik nr 10 do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
05.05.2014 09:28:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikiacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
05.05.2014 09:27:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
05.05.2014 09:27:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
30.04.2014 14:48:13 Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
30.04.2014 12:44:06 Edytowano artykuł 2014
30.04.2014 12:42:14 Edytowano artykuł 2014
30.04.2014 12:38:59 Edytowano artykuł 2014
30.04.2014 12:21:39 Edytowano artykuł 2014
30.04.2014 03:50:16 Edytowano artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
30.04.2014 03:45:50 Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
30.04.2014 03:32:55 Edytowano artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos w 2011 roku
24.04.2014 15:28:06 Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
24.04.2014 15:27:31 Usunięty załącznik Ogłoszenie z artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
24.04.2014 15:21:28 Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
24.04.2014 15:19:52 Usunięty załącznik Informacja z artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
24.04.2014 15:13:52 Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
23.04.2014 15:09:36 Usunięto artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego z kategorii OGŁOSZENIA
23.04.2014 15:09:12 Usunięto artykuł Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego z kategorii OGŁOSZENIA
23.04.2014 15:08:59 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
23.04.2014 15:08:58 Dodany nowy artykuł
23.04.2014 15:08:58 Dodany nowy artykuł
18.04.2014 09:32:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Sprawa nr IN.271.4.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie projektu budowlanego, oraz kosztorysów inwestorskich, dla zadania pn. „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A”.
18.04.2014 09:31:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
18.04.2014 09:31:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Pytania do treści SIWZ + odpowiedzi do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
16.04.2014 14:56:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 2 do umowy do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
16.04.2014 14:55:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik mapy do załącznika nr do umowy do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
16.04.2014 14:54:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 1 do umowy do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
16.04.2014 14:49:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki wraz z umową do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
16.04.2014 14:48:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
16.04.2014 14:47:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
10.04.2014 13:38:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"- II
09.04.2014 16:15:04 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży … i przeciwdziałanie patologiom w 2014 roku – Zadanie nr 2
09.04.2014 16:13:03 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży … i przeciwdziałanie patologiom w 2014 roku – Zadanie nr 2
09.04.2014 16:11:21 Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży … i przeciwdziałanie patologiom w 2014 roku – Zadanie nr 2