bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
09.04.2014 14:15:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie + formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr IN.271.4.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie projektu budowlanego, oraz kosztorysów inwestorskich, dla zadania pn. „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A”.
09.04.2014 14:14:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr IN.271.4.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie projektu budowlanego, oraz kosztorysów inwestorskich, dla zadania pn. „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A”.
08.04.2014 12:32:14 Edytowano artykuł 2014
08.04.2014 12:27:33 Edytowano artykuł 2014
08.04.2014 12:08:47 Edytowano artykuł 2014
08.04.2014 12:07:23 Edytowano artykuł 2014
08.04.2014 12:04:29 Edytowano artykuł 2014
08.04.2014 12:02:50 Edytowano artykuł 2014
01.04.2014 13:01:39 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
01.04.2014 12:59:22 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
01.04.2014 12:58:00 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
01.04.2014 12:57:05 Dodany nowy artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
01.04.2014 12:53:12 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2013 r.
01.04.2014 12:35:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"- II
01.04.2014 12:35:37 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik z artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"- II
01.04.2014 12:35:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"- II
01.04.2014 12:34:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"- II
01.04.2014 12:07:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.2.2014.PN pn. Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2014 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego oraz klińca dla Gminy Kampinos w 2014 roku”
28.03.2014 14:21:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"
27.03.2014 13:55:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Sprawa nr 271.2.2014.PN pn. Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2014 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego oraz klińca dla Gminy Kampinos w 2014 roku”
26.03.2014 14:11:52 Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
26.03.2014 14:10:37 Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
26.03.2014 14:08:23 Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
26.03.2014 14:08:00 Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
26.03.2014 14:05:13 Dodany nowy artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
25.03.2014 11:17:27 Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do wglądu projektu budowy ulic: Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie i w Kampinosie A
25.03.2014 11:15:55 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do wglądu projektu budowy ulic: Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie i w Kampinosie A
25.03.2014 10:43:04 Edytowano artykuł 2014
25.03.2014 10:40:29 Edytowano artykuł 2014
25.03.2014 10:35:09 Edytowano artykuł 2014
25.03.2014 10:32:45 Edytowano artykuł 2014
25.03.2014 10:31:30 Edytowano artykuł 2014
25.03.2014 10:15:31 Edytowano artykuł 2014
25.03.2014 10:14:56 Edytowano artykuł 2014
25.03.2014 10:08:45 Edytowano artykuł 2014
25.03.2014 10:06:45 Edytowano artykuł 2014
25.03.2014 10:04:33 Edytowano artykuł 2014
25.03.2014 10:02:32 Edytowano artykuł 2014
25.03.2014 10:00:36 Edytowano artykuł 2014
25.03.2014 09:55:48 Dodany nowy artykuł 2014
24.03.2014 13:32:28 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:29:18 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:29:18 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:25:57 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:22:03 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:19:57 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:16:15 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:14:25 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:12:58 Edytowano artykuł 2014
24.03.2014 13:11:49 Edytowano artykuł 2014