bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
09.05.2019 10:38:41 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.05.2019 10:33:41 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.05.2019 10:33:20 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.05.2019 08:17:46 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł 2018
07.05.2019 15:09:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 15:08:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 12 - STWiORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 15:06:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiary do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 15:06:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja badań podłoża gruntowego do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 15:05:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - budowy oraz przebudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 15:03:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - przyłącza wodociągowego do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 15:01:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - instalacji zewnętrznej gazu ziemnego do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 15:00:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - wewnętrzny układ komunikacyjny do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:58:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:56:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:55:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IX do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:53:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VIII do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:51:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VII do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:48:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VI do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:46:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. V do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:43:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IV do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:40:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. III do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:38:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:36:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:32:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Pozwolenie na budowę do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:28:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:26:44 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:25:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:23:49 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 12:47:57 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł 2018
07.05.2019 12:29:54 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł 2018
06.05.2019 14:29:57 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
06.05.2019 13:13:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
06.05.2019 11:43:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.42.1.2019.PP pn. " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2019"
06.05.2019 11:42:46 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.42.1.2019.PP pn. " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2019"
30.04.2019 13:23:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.41.2019.PN pn. "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
30.04.2019 11:11:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
30.04.2019 11:06:19 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
30.04.2019 09:07:11 Patrycja Kurlanc Usunięto artykuł ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA ROK 2018 z kategorii Gospodarka Odpadami
30.04.2019 09:06:52 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2018 ROK do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
30.04.2019 08:46:43 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
29.04.2019 15:12:32 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Analiza do artykułu
29.04.2019 15:11:56 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł
29.04.2019 12:47:37 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
29.04.2019 12:46:08 Patrycja Kurlanc Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
29.04.2019 12:45:27 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
29.04.2019 12:44:41 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
29.04.2019 12:44:31 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
26.04.2019 13:52:27 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł INFORMACJA dla Komitetów Wyborczych
26.04.2019 12:31:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
26.04.2019 09:01:24 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Inspektor/Podinspektor ds. inwestycji