bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
29.07.2009 14:34:19 Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 14:33:42 Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 14:33:15 Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 14:12:34 Usunięto artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie z kategorii Ewidencja działalności gosp.
29.07.2009 14:01:40 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK nr 2 - Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie do artykułu Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:59:44 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK nr 1 - Opis obiektu do artykułu Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:56:26 Dodany załącznik WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (agroturystyka) do artykułu Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:41:14 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:33:33 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:30:35 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:26:26 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:25:30 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:24:00 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:22:24 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:19:50 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:16:27 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:15:51 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:13:41 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 13:06:07 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:58:34 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:56:16 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:53:35 Dodany nowy artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:49:54 Usunięto artykuł Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką z kategorii Ewidencja działalności gosp.
29.07.2009 12:34:01 Dodany załącznik WNIOSEK o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do artykułu Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
29.07.2009 12:19:08 Edytowano artykuł Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
29.07.2009 12:13:59 Dodany nowy artykuł Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
29.07.2009 12:07:20 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 12:04:35 Usunięto artykuł Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej z kategorii Działalność gospodarcza
29.07.2009 12:04:29 Usunięto artykuł Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kategorii Działalność gospodarcza
29.07.2009 12:03:21 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 12:01:34 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 12:00:48 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 11:59:22 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 11:50:57 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 11:43:17 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 11:41:06 Dodany załącznik FORMULARZ do dokonywania korekt w przypadku pomyłek do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 11:39:12 Dodany załącznik INSTRUKCJA wypełniania wniosku EDG-1 do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 11:36:25 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 11:29:19 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 15:14:47 Dodany załącznik Część EDG-RD nr... Wykonywana działalność gospodarcza do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 15:13:35 Dodany załącznik Część EDG-RB nr... Informacja o rachunkach bankowych do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 15:12:35 Usunięty załącznik Część EDG-MW nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 15:12:32 Usunięty załącznik Część EDG-MW nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 15:12:27 Dodany załącznik Część EDG-MW nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 15:12:20 Dodany załącznik Część EDG-MW nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 15:12:00 Dodany załącznik Część EDG-MW nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 15:09:14 Dodany załącznik EDG-1 – WNIOSEK O WPIS do ewidencji działalności gospodarczej 2 STRONA do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 15:08:32 Dodany załącznik EDG-1 – WNIOSEK O WPIS do ewidencji działalności gospodarczej 1 STRONA do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 15:06:24 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 15:04:37 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej