bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
16.01.2017 09:19:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.01.2017 09:19:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.01.2017 09:17:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.01.2017 08:32:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
11.01.2017 10:05:17 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść sprawozdania do artykułu SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015
11.01.2017 10:04:54 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015
10.01.2017 11:19:36 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
10.01.2017 10:07:14 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 16.01.2017 r
10.01.2017 07:42:16 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 16.01.2017 r
10.01.2017 07:41:57 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 16.01.2017 r
10.01.2017 07:41:25 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 16.01.2017 r
09.01.2017 10:29:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017, Część nr 2 - „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017 (ziemniaki, warzywa, owoce, kiszonki)"
09.01.2017 10:29:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
05.01.2017 14:50:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 stycznia 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.01.2017 14:50:34 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 stycznia 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.01.2017 14:24:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Sołtysi i Rady Sołeckie obecnej kadencji
05.01.2017 14:11:47 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Komunikat o wyborze oferty, cd. do artykułu Sprawa nr 271.5.2016.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2017"
05.01.2017 14:11:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Komunikat o wyborze oferty do artykułu Sprawa nr 271.5.2016.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2017"
05.01.2017 14:05:46 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2017 roku
05.01.2017 14:02:59 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2017 roku
05.01.2017 14:00:53 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2017 roku
05.01.2017 13:40:10 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2017 roku
04.01.2017 07:29:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2016 r.
04.01.2017 07:29:21 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2016 r.
03.01.2017 14:12:37 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 14:11:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 14:10:41 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 14:09:26 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 14:08:27 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 14:07:00 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 14:04:37 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 14:01:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:59:45 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:58:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:55:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:54:16 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:40:10 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:35:46 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:32:24 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:32:04 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:26:56 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:24:24 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:20:30 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:16:14 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:13:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:12:06 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:04:56 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 13:00:39 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 12:49:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
03.01.2017 12:34:10 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017, Część nr 2 - „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017 (ziemniaki, warzywa, owoce, kiszonki)"