bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
15.02.2019 13:21:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - Protokół z narady koordynacyjnej do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:19:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany tom II - rysunki cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:17:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany tom II - rysunki cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:14:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany tom II do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:12:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - tom I - rysunki cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:10:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - tom I - rysunki cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:08:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany tom I do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:07:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:05:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:05:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.02.2019 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 13:04:04 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
15.02.2019 11:53:17 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik bud z artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"
15.02.2019 11:50:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik bud do artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"
15.02.2019 11:41:54 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik bud z artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"
15.02.2019 11:23:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik bud do artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"
15.02.2019 09:55:50 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik bud z artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"
15.02.2019 09:52:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik bud do artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"
14.02.2019 14:09:32 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Kompetencje Rady Gminy
14.02.2019 11:06:01 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł DRUKI do pobrania
14.02.2019 11:05:47 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł DRUKI do pobrania
14.02.2019 09:52:07 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania cz.1 i cz.3 (plik sprawny technicznie) do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
14.02.2019 09:47:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
14.02.2019 08:37:13 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
14.02.2019 08:36:59 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
13.02.2019 12:13:37 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Projekt Statutu z artykułu Konsultacje społeczne zmian w Statutach Sołectw
13.02.2019 12:13:27 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Projekt Statutu do artykułu Konsultacje społeczne zmian w Statutach Sołectw
13.02.2019 12:13:25 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Projekt Statutu do artykułu Konsultacje społeczne zmian w Statutach Sołectw
13.02.2019 12:11:19 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Konsultacje społeczne zmian w Statutach Sołectw
12.02.2019 09:48:53 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
11.02.2019 16:10:22 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla NGO w roku 2019
11.02.2019 16:09:09 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
11.02.2019 11:42:43 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Rada Gminy
07.02.2019 12:16:27 Natalia Stasiak Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
07.02.2019 12:16:08 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
06.02.2019 13:37:25 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"
06.02.2019 11:59:55 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł DRUKI do pobrania
06.02.2019 11:24:31 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Rada Gminy
06.02.2019 08:18:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji
06.02.2019 07:46:56 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie nr 1/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
06.02.2019 07:46:34 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie nr 1/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
04.02.2019 13:57:26 Paweł Wróblewski Dodany załącznik UCHWAŁA nr IV/25/19 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wod Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
04.02.2019 13:56:45 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Decyzja o zatwierdzeniu taryf do artykułu Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
04.02.2019 13:55:45 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
04.02.2019 13:01:08 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
04.02.2019 12:53:25 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
04.02.2019 12:34:57 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
04.02.2019 12:22:55 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Uchwały 2019
01.02.2019 14:12:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania cz.1 i cz.3 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
01.02.2019 13:55:05 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
01.02.2019 12:44:00 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres 3 lat