bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
Data Redaktor Zmiana
17.09.2018 11:08:29 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
17.09.2018 08:03:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 września 2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.09.2018 08:03:31 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 września 2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.09.2018 10:12:19 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
14.09.2018 10:06:47 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść wykazu do artykułu Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
14.09.2018 10:06:26 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
12.09.2018 13:50:24 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
11.09.2018 11:41:20 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
11.09.2018 06:56:01 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść decyzji do artykułu Decyzja z dnia 6 września 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia
11.09.2018 06:55:46 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Decyzja z dnia 6 września 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia
11.09.2018 06:52:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
07.09.2018 13:25:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 6 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
07.09.2018 13:25:04 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 6 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
07.09.2018 13:18:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
06.09.2018 15:24:51 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
06.09.2018 15:01:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
06.09.2018 14:46:51 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Schemat organizacyjny do artykułu Schemat Organizacyjny UG
06.09.2018 14:46:34 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Schemat organizacyjny z artykułu Schemat Organizacyjny UG
06.09.2018 13:33:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 31 sierpnia 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.09.2018 13:33:38 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 31 sierpnia 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.09.2018 13:31:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.09.2018 14:28:37 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
03.09.2018 14:17:06 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
03.09.2018 13:53:24 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
03.09.2018 13:50:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
03.09.2018 13:30:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2018 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.09.2018 13:30:32 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2018 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.09.2018 13:26:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
30.08.2018 13:50:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
30.08.2018 13:36:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
29.08.2018 15:21:06 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.08.2018 14:38:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
28.08.2018 14:59:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
28.08.2018 08:46:40 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
28.08.2018 08:45:57 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
24.08.2018 12:51:15 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
24.08.2018 12:20:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
24.08.2018 11:37:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.08.2018 11:37:43 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.08.2018 13:38:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.08.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 13:37:24 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Ogłoszenie o zmówieniu z artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 11:12:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 11:09:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - STWIORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 11:05:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Kosztorys ślepy do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 11:05:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 11:02:10 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik załącznik nr 8 - Projekt budowlany z artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 11:01:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik załącznik nr 8 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 11:00:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23.08.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 10:52:29 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
22.08.2018 08:49:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018