bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
23.12.2013 13:06:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.17.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Część nr 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy,”
23.12.2013 13:05:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.17.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Część nr 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy,”
23.12.2013 13:04:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.16.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„„Zakup energii elektrycznej”
23.12.2013 13:04:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„„Zakup energii elektrycznej”
23.12.2013 13:03:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.14.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos – etap III”
23.12.2013 13:02:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.14.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos – etap III”
23.12.2013 11:20:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.35.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos”:
23.12.2013 11:19:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.36.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „„Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos”
23.12.2013 11:17:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr ZRS.271.2.2013.PP zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:" Dostawa gazu do kotłowni gazowej w Zespole Rekreacyjno - Sportowym w Kampinosie w roku 2014"
20.12.2013 13:24:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie do artykułu Sprawa nr 271.37.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2014.
20.12.2013 13:23:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.37.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2014.
20.12.2013 13:02:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.34.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:„Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2014”
18.12.2013 13:13:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.33.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2014”
18.12.2013 13:13:34 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik zawiadomienie o wyniku z artykułu Sprawa nr 271.33.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2014”
18.12.2013 10:09:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.33.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2014”
18.12.2013 08:43:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik poprawiony formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr 271.36.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „„Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos”
17.12.2013 14:31:02 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.17.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Część nr 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo-magazynowego w miejscowości Łazy Część nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy"
17.12.2013 14:30:13 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.17.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Część nr 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo-magazynowego w miejscowości Łazy Część nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy"
17.12.2013 14:29:25 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Sprawa nr 271.17.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Część nr 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo-magazynowego w miejscowości Łazy Część nr 2:
17.12.2013 14:26:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu
17.12.2013 14:25:03 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł
17.12.2013 13:24:51 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr ZRS.271.2.2013.PP zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:" Dostawa gazu do kotłowni gazowej w Zespole Rekreacyjno - Sportowym w Kampinosie w roku 2014"
17.12.2013 13:23:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie do artykułu Sprawa nr ZRS.271.2.2013.PP zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:" Dostawa gazu do kotłowni gazowej w Zespole Rekreacyjno - Sportowym w Kampinosie w roku 2014"
17.12.2013 13:23:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr ZRS.271.2.2013.PP zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:" Dostawa gazu do kotłowni gazowej w Zespole Rekreacyjno - Sportowym w Kampinosie w roku 2014"
17.12.2013 13:22:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie do artykułu Sprawa nr 271.36.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „„Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos”
17.12.2013 13:22:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.36.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „„Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos”
17.12.2013 13:21:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie do artykułu Sprawa nr 271.35.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos”:
17.12.2013 13:20:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.35.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos”:
16.12.2013 09:47:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.22.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014
13.12.2013 12:42:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.22.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014
13.12.2013 12:41:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.21.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos
13.12.2013 12:09:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.22.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014
13.12.2013 12:08:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014
13.12.2013 12:07:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.21.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.:Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos
13.12.2013 12:06:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.21.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.:Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos
13.12.2013 12:05:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014
13.12.2013 12:04:28 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.21.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos
13.12.2013 12:04:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.21.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos
12.12.2013 13:36:06 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała XLIV/195/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok
12.12.2013 13:35:46 Dodany nowy artykuł Uchwała XLIV/195/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok
12.12.2013 13:35:02 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała XLIV/194/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2014
12.12.2013 13:34:44 Dodany nowy artykuł Uchwała XLIV/194/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2014
12.12.2013 13:34:12 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała XLIV/193/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok
12.12.2013 13:33:50 Dodany nowy artykuł Uchwała XLIV/193/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok
12.12.2013 13:33:11 Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2013 i w 2014 roku
12.12.2013 13:22:33 Edytowano artykuł 2013
12.12.2013 13:20:06 Edytowano artykuł 2013
12.12.2013 13:19:33 Edytowano artykuł 2013
12.12.2013 13:15:13 Edytowano artykuł 2013
12.12.2013 13:13:57 Edytowano artykuł 2013