bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
30.12.2011 11:31:53 Dodany nowy artykuł 2011
28.12.2011 14:32:43 Dodany załącznik Treść do artykułu ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Prusy, ogłoszonego na dzień 23 grudnia 2011 r.
28.12.2011 14:31:39 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Prusy, ogłoszonego na dzień 23 grudnia 2011 r.
28.12.2011 13:04:45 Dodany załącznik PKD 2007 - wyjaśnienia do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.12.2011 12:01:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie do artykułu Sprawa nr 271.31.2011.PP pn.: "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2012 - II"
28.12.2011 12:01:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.31.2011.PP pn.: "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2012 - II"
28.12.2011 11:53:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.29.2011.PP pn.: "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2012"
28.12.2011 11:50:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.6.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III"
28.12.2011 11:43:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III"
27.12.2011 09:55:36 Dodany załącznik Instrukcja wypełniania Wniosku do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:54:59 Dodany załącznik Wniosek CEIDG-1 do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:54:04 Usunięty załącznik FORMULARZ do dokonywania korekt w przypadku pomyłek z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:54:01 Usunięty załącznik INSTRUKCJA wypełniania wniosku EDG-1 z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:58 Usunięty załącznik Część EDG-RD nr... Wykonywana działalność gospodarcza z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:56 Usunięty załącznik Część EDG-RB nr... Informacja o rachunkach bankowych z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:54 Usunięty załącznik Część EDG-MW nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:51 Usunięty załącznik EDG-1 – WNIOSEK O WPIS do ewidencji działalności gospodarczej 2 STRONA z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:49 Usunięty załącznik EDG-1 – WNIOSEK O WPIS do ewidencji działalności gospodarczej 1 STRONA z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:31 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:27 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:52:44 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:52:42 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:52:13 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
23.12.2011 09:05:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie 23 grudnia 2011r. do artykułu Sprawa nr 271.6.2011 pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III""- wyjasnienie
23.12.2011 09:05:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjasnienie 21 grudnia 2011r. do artykułu Sprawa nr 271.6.2011 pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III""- wyjasnienie
23.12.2011 09:04:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2011 pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III""- wyjasnienie
23.12.2011 09:03:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie 23 grudnia 2011r. do artykułu Sprawa nr 271.6.2011 pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III""
21.12.2011 12:47:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjasnienie 21 grudnia 2011r. do artykułu Sprawa nr 271.6.2011 pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III""
20.12.2011 15:26:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.30.2011.PP pn.: "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2012".
20.12.2011 13:54:59 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.442.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
20.12.2011 13:53:35 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.442.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
20.12.2011 11:45:53 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 11:44:41 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 11:38:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.27.2011.PP pn.: "Część nr 1- Transport na pływalnię miejską "Orka" w Sochaczewie uczestników projektu pn.: "Wielcy Odkrywcy" w roku 2012 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10".
20.12.2011 11:36:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.26.2011.PP pn.: "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie".
20.12.2011 11:34:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.25.2011.PP pn.: Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem konta podstawowego, kont pomocniczych, oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2012".
20.12.2011 11:32:09 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 11:31:05 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 11:09:58 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 11:08:39 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 11:03:34 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 11:01:57 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 10:58:06 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 10:56:43 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 10:52:04 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 10:49:21 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 10:44:54 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 10:41:32 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 10:40:20 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 10:37:18 Edytowano artykuł 2011