bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
Data Redaktor Zmiana
04.12.2012 12:24:52 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013 r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
04.12.2012 12:23:22 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.7.2012 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013 r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
04.12.2012 12:22:43 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.7.2012 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013 r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
04.12.2012 12:21:50 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2012 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013 r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
03.12.2012 14:57:04 Dodany załącznik Oświadczenie Oferenta do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Tańca Sportowego - Kampinos Open 2012” - Uwagi do 12 grudnia br.
03.12.2012 14:56:45 Dodany załącznik Odpis KRS do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Tańca Sportowego - Kampinos Open 2012” - Uwagi do 12 grudnia br.
03.12.2012 14:55:36 Dodany załącznik Oferta do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Tańca Sportowego - Kampinos Open 2012” - Uwagi do 12 grudnia br.
03.12.2012 14:54:32 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Tańca Sportowego - Kampinos Open 2012” - Uwagi do 12 grudnia br.
03.12.2012 14:53:51 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Tańca Sportowego - Kampinos Open 2012” - Uwagi do 12 grudnia br.
03.12.2012 14:12:37 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zapytanie cenowe + druk oferty do artykułu Sprawa nr 271.21.2012.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2013"
03.12.2012 14:11:41 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.21.2012.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2013"
03.12.2012 14:11:06 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.21.2012.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2013"
22.11.2012 14:23:20 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
21.11.2012 14:48:26 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o zawarciu umowy do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja Stacji uzdatniania Wody w miejscowosci Szczytno"
21.11.2012 14:47:52 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja Stacji uzdatniania Wody w miejscowosci Szczytno"
20.11.2012 14:51:42 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o zawarciu umowy do artykułu Sprawa nr 271.6.2012 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej"
20.11.2012 14:51:05 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2012 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej"
16.11.2012 14:36:34 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno".
16.11.2012 14:36:15 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno".
16.11.2012 14:25:54 Dodany załącznik Raport z konsultacji Programu na 2013 rok do artykułu INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
16.11.2012 14:23:22 Usunięty załącznik Raport z konsultacji społecznych z artykułu INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
16.11.2012 12:21:37 Edytowano artykuł 2010
16.11.2012 12:08:34 Edytowano artykuł 2010
16.11.2012 12:07:28 Edytowano artykuł 2010
16.11.2012 12:06:22 Edytowano artykuł 2010
16.11.2012 12:02:53 Edytowano artykuł 2010
16.11.2012 11:58:31 Edytowano artykuł 2010
15.11.2012 14:58:45 Dodany załącznik Projekt uchwały i program do artykułu INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
15.11.2012 14:58:26 Dodany załącznik Raport z konsultacji społecznych do artykułu INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
15.11.2012 14:57:58 Usunięty załącznik z artykułu INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
15.11.2012 14:55:50 Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
15.11.2012 13:47:39 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy z Wykonawcą do artykułu Sprawa nr 271.2.2012 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2012/ 2013"
15.11.2012 13:46:54 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2012 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2012/ 2013"
14.11.2012 14:47:24 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.6.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej"
14.11.2012 14:47:00 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej"
14.11.2012 11:00:14 Edytowano artykuł 2010
14.11.2012 10:58:56 Edytowano artykuł 2010
14.11.2012 10:56:40 Edytowano artykuł 2010
14.11.2012 10:55:20 Edytowano artykuł 2010
14.11.2012 10:51:56 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 12:28:27 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 12:26:40 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 12:25:41 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 12:24:32 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 12:19:39 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 12:18:25 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 12:16:49 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 12:14:35 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 12:13:46 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 12:11:57 Edytowano artykuł 2010