bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
Data Redaktor Zmiana
30.05.2023 14:23:06 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko robotnika gospodarczego ds. obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
30.05.2023 14:05:54 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko robotnika gospodarczego ds. obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
30.05.2023 14:03:59 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko robotnika gospodarczego ds. obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
30.05.2023 13:57:26 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko robotnika gospodarczego ds. obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
30.05.2023 10:04:28 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2022 udzielono pomocy publicznej.
30.05.2023 09:56:06 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2022 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz we wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
30.05.2023 09:49:15 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2022 udzielono pomocy publicznej.
29.05.2023 13:05:06 Martyna Kupska Edytowano artykuł Petycja - ws. przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
29.05.2023 13:03:37 Martyna Kupska Edytowano artykuł Petycja - ws. przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
29.05.2023 12:59:23 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
29.05.2023 12:58:51 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
29.05.2023 12:56:31 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
29.05.2023 12:53:17 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
29.05.2023 12:34:49 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
29.05.2023 12:31:19 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
29.05.2023 12:27:35 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
29.05.2023 12:21:09 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
29.05.2023 12:03:55 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
29.05.2023 12:00:16 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2023
26.05.2023 14:24:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan zamówień publicznych - aktualizacja z dnia 26.05.2023 r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2023 r.
25.05.2023 11:43:33 Martyna Kupska Edytowano artykuł Raport za 2022 rok
25.05.2023 11:43:21 Martyna Kupska Edytowano artykuł Raport za 2022 rok
25.05.2023 11:42:17 Martyna Kupska Edytowano artykuł Raport za 2022 rok
25.05.2023 11:41:57 Martyna Kupska Edytowano artykuł Raport za 2022 rok
25.05.2023 11:37:31 Martyna Kupska Edytowano artykuł Raport za 2022 rok
25.05.2023 11:27:55 Martyna Kupska Edytowano artykuł Raport za 2022 rok
25.05.2023 11:26:43 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Raport za 2022 rok
24.05.2023 13:08:30 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor/Inspektor ds.planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
24.05.2023 09:27:57 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
23.05.2023 12:54:46 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
23.05.2023 11:46:17 Martyna Kupska Edytowano artykuł Protokoły
23.05.2023 11:40:18 Martyna Kupska Edytowano artykuł Protokoły
23.05.2023 11:35:50 Martyna Kupska Edytowano artykuł Protokoły
23.05.2023 10:47:52 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
23.05.2023 10:06:41 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Dane adresowe
23.05.2023 08:38:18 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
23.05.2023 08:35:04 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
23.05.2023 08:30:24 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
23.05.2023 08:22:16 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
22.05.2023 14:57:18 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor/Inspektor ds. organizacji i kadr
22.05.2023 14:44:58 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor/Inspektor ds. organizacji i kadr
22.05.2023 13:51:11 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor/Inspektor ds. organizacji i kadr
22.05.2023 13:39:13 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor/Inspektor ds. organizacji i kadr
19.05.2023 13:10:13 Martyna Kupska Edytowano artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
19.05.2023 13:09:17 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść sprawozdania do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
19.05.2023 13:08:56 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
19.05.2023 12:06:57 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
19.05.2023 12:01:38 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
19.05.2023 08:16:57 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 14:28:52 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe